Фирми в Община Дупница, раздел Здравеопазване

ЕТ Д-Р ПЕТРАНКА НИКЛИНА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: ЖК БИСТРИЦА
ЕТ Д-Р РАЙЧО ЗЛАТКОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.ОДРИН 5
ЕТ Д-Р РАЛИЦА ТЕНЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.ТРЕТИ ГВАРДЕЙСКИ ПОЛК 7
Телефон: 0701 / 53305
ЕТ Д-Р РОСИЦА ЛАЗАРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.СКОПИЕ 24
ЕТ Д-Р РУМЕН БАЧЕВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 6
ЕТ Д-Р СИЛВИЯ СТЕФАНОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: ЖК ДУПНИЦА
Телефон: 0701 / 99700
ЕТ Д-Р СИМЕОН СИМЕОНОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1
ЕТ Д-Р СЛАВЕЙКО ПОРОМИНСКИ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.ХАН КРУМ 2
ЕТ Д-Р СОНЯ АЛЕКСАНДРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: ЖК БИСТРИЦА
ЕТ Д-Р СТАНИСЛАВА САПУНДЖИЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ МАРТ 7
Телефон: 0701 / 98802
ЕТ Д-Р СТОИЛ СТОИЛОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: с.Джерман
Адрес: УЛ.КОСТА ПЕТРОВ 4
Телефон: 0701 / 99700
ЕТ Д-Р ТАНЯ БАЧЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ 6
ЕТ ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.КНЯЗ АЛ.БАТЕНБЕРГ 58
Телефон: 0701 / 51413
ЕТ ЕЛЕНА ДИМИТРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.НИКОЛАЕВСКА 34
ЕТ ЕЛИСАВЕТА КОЛАРОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Кюстендил, Община Дупница
Населено място: гр.Дупница
Адрес: УЛ.РУЕН 8
 
 

WebDesignBG