Фирми в Община Разлог, раздел Здравеопазване

ЕТ Д-Р ГЕОРГИ РУСКОВ - АПИМП - ИППМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: с.Баня
Адрес: УЛ.ШЕСТА 43
Телефон: 07445 / 2719
ЕТ Д-Р ГОРИЦА СТОЯНОВА ЖЕГОВА -КРАЙНОВА- АСИМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.МЕХОМИЯ 14
Телефон: 0747 / 80560
ЕТ Д-Р ДИМИТЪР ДЖУПАНОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: с.Горно Драглище
Адрес:
ЕТ Д-Р ЖЕНИ ПОПОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 77
Телефон: 0747 / 85577
ЕТ Д-Р ЗДРАВКА ДОБРЕВА - АПИМП - ИППМ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.Л.КАРАВЕЛОВ 19
ЕТ Д-Р ИВАН КАЦУНОВ ИП-СМП -О
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.ЛАЗАР ТОПАЛОВ 17
ЕТ Д-Р ИВАН ТЕРЗИЕВ - ИППМП - ЛДМ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ 86
Телефон: 0747 / 81642
ЕТ Д-Р ИЛИЯН ПОПОВ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.СВ.СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЙ 77
Телефон: 0747 / 80560
ЕТ Д-Р ИРЕНА ДОБРЕВА - АПСИМП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: ЖК САРОВИЦА
ЕТ Д-Р КАРАМФИЛКА АВГЕЛОВА-ИППДП
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.ШЕЙНОВО 21
ЕТ Д-Р КРАСИМИРА РАЧЕВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.ДЪЛГА МАХАЛА 15
Телефон: 0747 / 82931
ЕТ Д-Р ЛИЛИЯ СТОЯНОВА - АСИМП - ИПСМП - ПЕДИАТРИЯ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ 14
Телефон: 0747 / 80608
ЕТ Д-Р МАРИАНА КРАЧАНОВА
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: ПЛ.ИЛИНДЕН 1
Телефон: 0747 / 85882
ЕТ Д-Р МАРИЯ КОПАНАРОВА ТАСЕВА - АСИМ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.НЕОФИТ РИЛСКИ 6
ЕТ Д-Р МАРИЯ ПАРАПУНОВА - ИППМП - ЛДМ
Раздел: Здравеопазване
Община: Област Благоевград, Община Разлог
Населено място: гр.Разлог
Адрес: УЛ.ПРЕДЕЛ 7
Телефон: 0747 / 82221
 
 

WebDesignBG