Стамен Янев: В 8 от 10 коли има части, произведени в България

Стамен Янев: В 8 от 10 коли има части, произведени в България
Стамен Янев е изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции от януари 2015 г. Той е юрист, специализирал в сферата на сливанията и придобиванията, както и в областта на инвестициите. Професионалният му път преминава през големите международни консултантски компании, сред които и българските подразделения на някои от четирите най-големи одиторски фирми в света. Магистър по право от СУ „Св. Климент Охридски“, Янев е специализирал европейско и английско право в ASSER College Europe в Холандия, University of Cambridge, University College London, European University Institute (Италия).

Г-н Янев, какви тенденции се открояват в сферата на инвестициите у нас през първите пет месеца на годината?
От началото на 2017 г. до момента БАИ е сертифицирала 11 проекта на стойност 163 млн. лв., които ще разкрият 3917 нови работни места. Те са в сектори Производство; ИТ; Здравеопазване и Логистика. В процес на сертифициране имаме 22 проекта на стойност 563 млн. лв., които се очаква да открият 2292 нови работни места. Интересът е към сектори Производство; ИТ; БПО, Здравеопазване. Към момента потенциалните проекти в страната са 36 на стойност 1,603 млрд. лв., като се очаква да се открият 9,529 нови работни места. Интересът е към сектори Производство, Автомобилостроене, БПО, Балнеология и СПА; Здравеопазване; Машиностроене, Електроника, ИТ. Не случайно споделям с вас тази статистика. Тя ясно очертава рамката на инвестиционния интерес към България, а именно устойчиво развитие и разширяване на секторите ИТ, Машиностроене и Автомобилостроене. Това води до качествени инвестиции, с принос за постигането на дълготраен икономически растеж.
 
Пловдив и региона продължават да се отличават с повишена инвестиционна активност. Кои са другите градове или региони в страната (освен София), които са привлекателни за вложителите?
Южна България е успяла да привлече повече инвестиции в автосектора, но се наблюдава и засилен интерес към районите със завишена безработица в Северозападна България. Очакванията са в скоро време и в този район да има стратегически инвеститор, който да подобри социалната среда в региона. Друга тенденция е инвеститорите все повече да търсят градове като Русе и Шумен за инвестиции, вместо София.
 
Значи се забелязва известно инвестиционно раздвижване в Северозапада? Какви инвестиции има потенциал да привлече този регион?
На база постъпилите запитвания в БАИ, както и срещи, които провеждаме с потенциални инвеститори, проявили интерес към Северозападния регион определено мога да кажа, че има инвестиционно раздвижване. Интересът към региона е предимно в секторите винопроизводство, производство на авточасти, текстил и ХВП. Надявам се предложението за откриване на филиал на Русенския технически университет във Видин, за което е взето решение на организиран местен референдум, да срещне подкрепа. Като резултат се очаква създаване на професионални кадри, което е основен проблем за региона. Освен квалифицирана работна ръка, друг основен проблем е инфраструктурата. Инвеститорите се интересуват от Северозападния регион и са наясно, че през Видин е най-краткият път от България към Централна и Западна Европа, но липсата на инфраструктура ги кара да предпочетат друга локация с изградена по-добра пътна мрежа. В тази връзка новоизбраното правителство е заложило в своята програма, като един от основните си приоритети за региона да изгради модерна, балансирана и интегрирана транспортна инфраструктура по основната и разширената Трансевропейска мрежа на територията на България. Според мен това е решение на проблема с инфраструктурата и неизбежно ще увеличи интереса на инвеститори именно към Северозападния регион.
 
Румъния е един от основните ни конкуренти при привличането на инвестиции. Какви обаче биха могли да бъдат предимствата на България пред нея и други балкански страни?
Държа да подчертая, че България е наистина добро място за правене на бизнес. Това се дължи на конкурентноспособната работна ръка, ниските данъци и приемливата цена на електроенергията, валутния борд, географското положение на страната, членството й в ЕС, насърчителните мерки по Закон за насърчаване на инвестициите. В 8 от 10 коли има части, произведени в България. Постоянен е интересът към производство на части за големите автомобилни концерни у нас. През последните пет години агенцията е сертифицирала 9 проекта в автомобилния сектор за над 310 млн. лв. Има 6 потенциални проекта за следващата година в тази област, като един проект е в процес на сертифициране. Над 100 големи компании са установили у нас производството на компоненти за почти всички автомобилни марки. „Язаки“ например разглеждаха Сърбия и Румъния, но избраха България. Общо 3500 нови работници работят по проекта на „Язаки“ за окабеляването на „Мерцедес“. Причината да спечелим този проект за България беше, че местната власт успя в много кратки срокове да осигури разрешителното за строеж, което значително улесни процедурата и успяхме да убедим инвеститора, че именно страната ни е подходящото място за реализирането на този проект. Знаете, че заводът за производство на уреди за управление на климатични инсталации на германската компания "Бер-Хелла Термоконтрол" вече работи. В базата, която е първата в новата индустриална зона край Божурище, са инвестирани 40 млн. лв. и вече работят 120 души. Фирмата избра България заради добрия Технически университет, който се намира в София.
 
Как ще обясните факта, че през последните години всички икономически показатели на България са нагоре с изключение на чуждите инвестиции, поне според данните на БНБ?
В процеса на нашата работа ние наблюдаваме засилващ се интерес от страна на чуждестранни инвеститори към България, а и не само, половината от последно издадените сертификати са на български проекти. Важно е наистина на всяка инвестиция да не се гледа само като размер на инвестираните средства, но и като колко високотехнологична е и каква добавена стойност има. Стремежът ни е България да се превърне във високотехнологичен хъб и допирна точка между Изтока и Запада. Амбициозната ни цел ще бъде осъществена чрез привличане на нови предприятия в съществуващите високотехнологични сектори и развитие на регионалните политики чрез нови инвестиции.
 
Интервю на Деница Райкова

 


 
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG