Агенцията по храните изтегли от пазара 330 кг. говеждо, заедно с редица други храни

Агенцията по храните изтегли от пазара 330 кг. говеждо, заедно с редица други храни

Агенцията по храните извърши близо 1980 проверки в обекти в търговската мрежа и заведения за обществено хранене. Издадени са 224 предписания и са съставени  21 Акта за установяване на административно нарушение. 1 обект е с временно преустановена дейност.

Спрени от реализация са 245,32 кг. бисквити, 31,40 кг. хималайска сол и 23 плодови напитки за несъответствия в етикета съгласно Наредба 9. Възбранени и насочени за унищожаване са 40,45 кг. месни заготовки с изтекъл срок на годност, 328,11 кг. говеждо месо, субпродукти и месни заготовки, които са били с неизвестен произход, без идентификационна маркировка и изтекъл срок на годност, 34,82 кг.  риба за неправилно съхранение и изтекъл срок на годност и 53 яйца за без маркировка.

Най-често констатираните несъответствия са свързани с пропуски в записите в Системите за управление на безопасността на храните, несъответствия по сграден фонд и оборудване или лошо хигиенно състояние в обектите. Констатирано е също неправилно съхранение на храни, както и такива с изтекъл срок на годност, пропуски в етикетирането и извършване на неразрешена според удостоверението за регистрация на обекта дейност или обект без регистрация, както и лични здравни книжки с изтекъл срок на валидност.

 Във връзка с извършваните извънредни проверки в кухненски блокове на детски ясли, детски градини и детски млечни кухни през изминалата седмица са извършили 492 проверки, при които за установените несъответствия са издадени 10  предписания и 1 Акт.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG