ОС на ОББ одобри консолидацията със СИБАНК

ОС на ОББ одобри консолидацията със СИБАНК

Общо събрание на акционерите на ОББ одобри днес вливането на СИБАНК в ОББ, съобщиха от Обединена българска банка.
След получаването на разрешение за вливане от Българската народна банка и вписването на вливането в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ще съществува само едно юридическо лице - "Обединена Българска Банка" АД.
В Общото събрание са участвали представители на KBC Банк - мажоритарен акционер на ОББ и едноличен собственик на капитала на СИБАНК.
В резултат на вливането капиталът на ОББ ще бъде увеличен със 17 874 239 лева. Решение със сходно съдържание, което одобрява вливането на СИБАНК в ОББ, е било взето от KBC Банк, в качеството му на едноличен собственик на капитала на СИБАНК.
Двете решения ще бъдат предоставени на БНБ, която се очаква да се произнесе по пълния комплект с документи, свързани с вливането в първите месеци на 2018 г.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG