С ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНИ“ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРИЛОЖИ ПРИНЦИПА НА „МЛАДЕЖКА ГАРАНЦИЯ“

С ПРОЕКТ ПО ПРОЦЕДУРА „АКТИВНИ“ ОБЩИНА ЛУКОВИТ ЗА ПЪРВИ ПЪТ ПРИЛОЖИ ПРИНЦИПА НА „МЛАДЕЖКА ГАРАНЦИЯ“

Община Луковит изпълни един от най-трудните си проекти, който изискваше много усилия и времеви ресурс. Трудностите произтичат от основни базови проблеми в обществото ни, които са особено осезаеми в Северозападна България. От една страна малката община не предлага адекватни възможности за професионална реализация на квалифицираните млади хора, поради което те напускат района. От друга страна тук живеят и младежи, които не се стремят да се образоват и квалифицират, а бизнесът има потребност от подготвени кадри в точно определени направления. Това изтъкна заместник-кметът на община Луковит Цветенка Хаджиева на заключителната пресконференция по проект „Младежка гаранция в Луковит“, която се проведе на 5 декември 2017 г. в сградата на Общината.

„Младежка гаранция в Луковит“ е проект на Община Луковит, осъществяван с безвъзмездната финансова помощ на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., приоритетна ос 1, процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“, Административен договор  №BG05M9OP001-1.002-0038C01/19.04.2016 г. между Министерство на труда и социалната политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Община Луковит по линия на Инициативата за младежка заетост.

Проектът е на стойност 389 586,06 лв., с период на изпълнение от 19 април 2016 г. до 31 декември 2017 г. Партньор на Община Луковит е Сдружение „Научно технологичен съюз – Плевен“ гр. Плевен.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG