БНБ разреши продажбата на Общинска банка

БНБ разреши продажбата на Общинска банка

Управителният съвет на БНБ даде разрешение лихтенщайнското дружество Novito Opportunities Fund AGmvK да придобие Общинска банка.
Зад Novito Opportunities Fund AGmvK стои българското дружество "Инса Ойл".
Сделката е за 3 880 388 броя безналични акции, които представляват 67,64% от вписания акционерен капитал, в размер на 57 362 810 лева, на "Общинска банка" АД.
Дружеството е учредено съгласно законодателството на Лихтенщайн и е регистрирано в Търговския регистър на Лихтенщайн. То представлява алтернативен инвестиционен фонд съгласно законодателството на Княжеството, лицензиран и надзираван от Financial Market Authority - Орган за надзор на финансовите пазари на Княжество Лихтенщайн, уточняват от централната банка. /dir.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG