ПОКАНА И РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО”

ПОКАНА И РЕГЛАМЕНТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС „ОТЕЧЕСТВО ЛЮБЕЗНО”

ТЕМА

 

Г-н Асим Адемов, член на Европейския парламент, организира конкурс на тема: „Отечество любезно”. Всеки участник трябва да изпрати авторско видео, в което изразява обичта си към България. Видеото може да съдържа обръщение или да показва събитие, ежедневен момент или заобикаляща действителност.

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Конкурсът е отворен за хора от всички възрасти. Лица, под 18 години, участват в конкурса само със съгласието на своите родители/настойници или законни попечители, като ще получат обратно на електроните си пощи „Декларация за съгласие”, която трябва да бъде попълнена и изпратена допълнително преди крайния срок на конкурса.
Изпратените видеа трябва да са авторски, а не създадени в съавторство. Юридически лица не се допускат. Видеото трябва да е изработено при спазване на Закона за авторското право и сродните му права.

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА КОНКУРСА

 

Всеки желаещ може да участва в конкурса като изпрати кратко видео до 2 минути с послание „Защо обича България”, име по лична карта и възраст на e-mail: otechestvoliubezno@gmail.com
С изпращането на видеоклипа, участникът декларира, че е запознат с Регламента на конкурса и дава своето съгласие името и видеото да бъдат публикувани във фейсбук страницата на организатора.
Организаторът си запазва правото, да не допуска до участие в конкурса видеа, които са извън темата на конкурса, с лошо качество или в противоречие с общоприетите морални норми.

 

СРОКОВЕ

Краен срок на изпращане 02.03.2018г. Всички видеа ще бъдат качени на фейсбук страницата „Отечество любезно” на 03.03.2018г., като ще се гласува за тях под формата на „харесване“ до 15.03.2018г.

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

Видеата да са с времетраене до 2 минути, без ограничение във формата (препоръчителен формат .mp4).

 

НАГРАДЕН ФОНД

Видеата ще бъдат качени на страницата „Отечество любезно”. Победител в надпреварата е авторът на видеото, събрало най-много „харесвания“. Той ще посети Европейския Парламент в Брюксел по покана на г-н Асим Адемов.
Наградата е лична и не може да се преотстъпва на трето лице или да бъде заменена с паричната й равностойност.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG