ОБЩИНА СТРУМЯНИ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗДРАВНО-СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР В С. МИКРЕВО!

ОБЩИНА СТРУМЯНИ ИЗПЪЛНЯВА ПРОЕКТ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗДРАВНИ ГРИЖИ И СОЦИАЛНИ УСЛУГИ НА УЯЗВИМИ ОБЩНОСТИ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАН ЗДРАВНО-СОЦИАЛЕН ЦЕНТЪР В С. МИКРЕВО!

Община Струмяни сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция – България 2014-2020, с № В2.9а.13 за финансиране по проект „Предоставяне на здравни грижи и социални услуги на уязвими общности в ТГ район БГ-ГР“. Този проект Община Струмяни изпълнява в партньорство с Община Тополовград, България и „Асоциация на раковите пациенти и приятели на префектура Еврос – SinehiZO”, Гърция.
Общата цел на проекта е насърчаване на социалното приобщаване и създаване на условия за интеграция на хора с увреждания, деца в неравностойно положение, лица осъдени на пробация, възрастни хора с проблеми с психичното здраве, пациенти с раково заболяване и техните семейства, чрез откриване на нови и обновяване на съществуващи центрове за социални услуги в общините Струмяни и Тополовград и закупуване на мобилна единица в Еврос.
Чрез изпълнението на проекта община Струмяни ще подобри здравните и социални грижи на уязвимите общности на територията на общината, чрез по-добър достъп до първична и спешна медицинска помощ (в изолирани и бедни общности) в трансграничния район, укрепване на първичната медицинска помощ в изолираните и непривилегировани трансгранични райони и насърчаване на социалното приобщаване, борбата с бедността и всеки вид дискриминация.

Продължителността на проекта е 24 месеца.
Крайна дата: 17.10.2019 г.
Общ бюджет: 791 718,47 Евро.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG