СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - РАЗЛОГ

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА В БЮРО ПО ТРУДА - РАЗЛОГ

И Н Ф О Р М А Ц И Я

за свободните работни местав Д“БТ” - Разлог

към

09.02.2018

Дирекция “Бюро по труда” – гр. Разлог

Тел. За връзка: 0747 / 80-903

Бр. лица

Професия / длъжност

Изисквания за образование,

квалификация, умения и други

А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 място

     

1

Лекар,инфекционни болести

Висше образование

2

Лекар,анастезиолог

Висше образонаие

2

Лекар,хирург

Висше образование

1

Рехабилитатор

Висше образование

Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 122 места

 

18

Камериер/камериерка

Основно, средно образование

 

19

Сервитьор

Средно образование

 

7

Барман

Средно образование

 

13

Администратор, хотел

Средно образование

 

1

Продавач-консултант

Средно образование

 

11

Готвач

Средно образование

 

2

Общ работник

Основно образование

 

1

Машинен оператор, пералня

Начално,основно,средно образование

 

23

Шивач

Основно,средно образование

 

3

Шофьор товарен автомобил

Средно образование

 

6

Охранител

Средно обраезование /чужд език/

 

1

Техник, механик

Средно образование

 

1

Шофьор на автобус

Средно образование

 

3

Шлосер

Средно образование

 

2

Пом.готвач

Средно образование

 

1

Аниматор

Средно образование

 

1

Склададжия

Средно образование

 

2

Касиер

Средно образование

 

2

Бояджиа на панерни конструкции

Основно,средно образование

 

1

Оператор на машина СЦПУ

Средно образование

 

1

Работник,поправка на джанти и гуми

Средно образование

 

1

Работник поддръжка сгради

Средно образование

 

1

Работник,кухня

Средно образование

 
         


 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG