Минимален капитал от 3 млн. лв. и висше образование за собствениците на ведомствени бензиностанции

Минимален капитал от 3 млн. лв. и висше образование за собствениците на ведомствени бензиностанции

Минимален капитал от 3 млн. лв. и висше образование за собствениците на ведомствени бензиностанции, предвижда нов закон за регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и нефтопродукти. В момента промените са на ниво проект и се разглеждат от три парламентарни комисии, като вносителите са 32-ма депутати от всички партии.

Според новия проект за съхраняването на нефт, където попадат и земеделците,  собственикът трябва да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 3 млн. лв., а за лица, които по закон нямат капитал – да има активи в размер не по-малък от 3 млн. лв. Едноличният търговец  трябва да има завършено висше образование, както и осигурителен стаж не по-малко от 5 години.

 Фирмите ще трябва да разполагат със собствени или наети съдове за нефт или продукти от нефт с минимална вместимост от 100 куб. м. Съдовете за съхранение на биокомпоненти и добавки за подобряване качеството на горивата трябва да имат капацитет от поне 1000 куб. м., а за съхранение на втечнен нефтен газ минималният обем ще бъде 500 куб. м.

500 хил. лв. е обезпечението, което трябва да предоставят лицата осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт, включително съхранение, при подаване на заявления за регистрация.

В допълнителните разпоредби е посочено, че ведомствените бензиностанции вече ще се наричат вътрешни обекти, като се предвижда гориво да се ползва само за собствени нужди, т.е. забранява се зареждането с гориво на трети лица. Зареждането за собствено потребление пък ще става чрез използването на максимум един съд с вместимост до 20 литра.

Изключително тежки са санкциите, които се предвиждат за неизпълнение на Закона. До 250 хил. лв. ще стига наказанието за лицата, осъществяващи дейност без регистрация. Когато като законен представител на юридическо лице или едноличен търговец, е допуснало извършване на нарушение, се наказва с глоба от 1 до 10 хил. лв., докато повторното нарушение ще стига до половин милион лева.

До 20 хил. лв. пък ще стигат повторните глоби за предоставени невярна информация за необходимото обезпечение при регистрация./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG