СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа

 СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА - ВОЕННО ОКРЪЖИЕ - ПЛЕВЕН Община Червен Бряг и Община Кнежа
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА
за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Стационарната комуникационна и информационна система


 

     Със заповеди  № ОХ-211/12.03.2018г. на министъра на  отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военни формирования както следва:

 1. 1. за в. ф. 26340– София – 4 длъжности.

 2. за в. ф. 46390 – София – 6 длъжности

 3. за в. ф. 34610 – София – 15 длъжности

 4. за в. ф. 42650 - Копривщица – 5 длъжности

 5. 5. за в. ф. 38410 - София – 5 длъжности

 6. за в. ф. 42170 – Сливен – 3 длъжности

 7. за в. ф. 36450 - София – 6 длъжности

 8. за в. ф. 26050 - София – 4 длъжности

Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 (41) години.


     Възрастта от 41 години се прилага по отношение на кандидатите за войници, които отговарят на следните условия:

 1. Изпълнявали са военна служба (кадрова военна служба) във въоръжените сили и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

 2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба (кадрова военна служба).

            Кандидатите за офицери и сержанти, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако отговарят на следните условия:


 1. към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 50 години.
 2. Кандидатстват за заемане на длъжността не по-късно от 10 години след освобождаването им от военна служба и не са били освободени от нея по дисциплинарен ред.

 

  Повече информация относно документите, условията и сроковете за кандидатстване може да получите в стая 703 на община Ч. Бряг (понеделник, сряда, и петък) и в стая 112 на община Кнежа (вторник и четвъртък)

 

На сайта на Министерството на отбраната в секция документи:


https://www.mod.bg/bg/documents.html


На сайта на община Червен Бряг в секция обяви:


http://chervenbryag.bg


За справки:


GSM 0886851886,

във Военно Окръжие Плевен -Тел. 064822921

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG