Кметът на община Елена: Превръщаме изгорялото училище в картинна галерия

Кметът на община Елена: Превръщаме изгорялото училище в картинна галерия

Инж. Дилян Млъзев е за трети мандат кмет на община Елена, като първият от тях е в периода 1999-2003 г. По образование е инженер по електроника и автоматика. Притежава фирма за информационни и комуникационни технологии.

 

Г-н Млъзев, в края на март месец жители на общината алармираха за ужасно разбит път и често авариращ водопровод, защото е заплашен туристическият бизнес. Дали има реакция от държавата вече?

Става въпрос за жителите на село Яковци и околните населени места. Пътят е трети клас републиканска пътна мрежа. За момента няма някакви намерения за рехабилитация в рамките на настоящата година. Имаме отговор от Областно пътно управление, в което са посочени осъществените дейности през предходната година. Участъкът си е в лошо състояние основно заради преминаването на тежките камиони, натоварени с дървен материал. По отношение на често авариращия водопровод в момента ситуацията е не толкова критична като през март и април. Това, което говорихме на една работна среща с областния управител, е, че ВиК нямат възможност за сериозни инвестиции в основен ремонт на този водопровод и трябва да се търси възможност чрез Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), но тъй като нямаме проектна готовност, няма и заложени средства в инвестиционната програма. На този етап не можем да предприемем някакви конкретни действия. Най-вероятно община Елена ще направи проекта, тъй като водопроводът се намира на наша територия, но със средства от инвестиционната програма за догодина. На публичното обсъждане на бюджета не беше поставен този въпрос и не е намерил място в тазгодишната инвестиционна програма. Но като се има предвид, че сумата няма да е никак малка, най-вероятно ще търсим средства от МРРБ и за проектиране, и за строителство. По предварителни изчисления нужната инвестиция само за основен ремонт възлиза на около 2,5 млн. лева. Като тук не са включени средства за проектиране и отчуждаване, тъй като не всичко е било изчистено навремето, когато се е прокарвал водопроводът.

 

От бюджета имате ли възможност да отделите средства за него?

Капиталовата програма - средствата, които получаваме с инвестиционно предназначение, е в рамките на около 1 000 000 лв. Крайно недостатъчни са, няма да се справим сами с този обект.

 

По какви проекти работите в момента?

Сключихме договор с ДФ "Земеделие" по Програмата за развитие на селските райони за ремонт и реконструкция на сградата на СУ "Иван Момчилов". В момента сме на фаза избор на изпълнител за строителство с процедура по ЗОП. Предстои подписване на договор по Трансгранично сътрудничество между България и Румъния за проект "Култура във вечността", който изпълняваме в партньорство с румънската община Меджидия. Може би в края на следващия месец ще подпишем договора. По него се предвижда възстановяване на сградата на т. нар. изгоряло училище в Елена - една емблематична сграда за старите еленчани. По-младите не я помнят, защото тя е опожарена през 1877 г. за първи път, след което бива възстановена. През 1985 г. училището е опожарено за втори път. От него са останали основите и малко каменна зидария. Предвижда се сградата да бъде възстановена и превърната в картинна галерия и информационен център. Разбира се това не е единственото, което ще се прави по този проект. Предвижда се и прилежащото пространство да бъде облагородено. Там има спортна площадка в момента. Смятаме да превърнем мястото в пространство за събития на открито – и спортни, и културни.

 

Вашата част от проекта на каква стойност е?

Бюджетът е разделен на две части. Това, което имаме предвидено като финансиране за община Елена, са около 1 000 000 евро, а общата стойност на проекта е 1,4 млн. евро. Имаме и 2% собствен принос, който трябва да осигурим. Днес с Общинския съвет предстои да решим този въпрос. Така трябва да гарантираме, че във времето между подаването на отчетите и получаването на средствата дейностите няма да спират, а ще бъдат гарантирани със собствени средства.

 

Имахте проекти за рехабилитация на 18,6 км пътища и улици, на какъв етап са те?

Започнахме ремонтите на улиците в града, също и на общинската пътна мрежа. Общо взето цяло лято ще имаме работа. Средствата за улици и пътища са на стойност близо 1,5 млн. лв.
 

Докъде се стигна с разпоредителните действия спрямо МБАЛ "Д-р Димитър Моллов"?

Синдикът си води съответните действия, но за момента няма осъществени разпоредителни сделки. Не са обявени към момента актуални търгове. Актуализират се оценките. Общо взето синдикът си движи сделките по Търговския закон.

 

Общината нали си запазва хосписа, каква част от сградата и активите ще си останат общински?

Хосписът се намира в сградата на болницата. Така, че и това е въпрос, който трябва да бъде решен между нас и синдика.
 

До каква степен е разгърнат туристическият потенциал на общината и има ли още резерви?

Резерви винаги има. Стараем се да разнообразяваме, да предлагаме нови събития. Туристическият бранш съответно разнообразява предлагането на услуги. Има вече доста по-модерни бази, които предлагат СПА и други интересни и не толкова традиционни за нашия туристически продукт. Но основното, което имаме, са типичните наши семейни хотели, търговските къщи, природосъобразен туризъм. И разбира се, събитията, с които насищаме културния календар за нашите гости.

 

Какво интересно предстои за лятото?

Майските празници минаха. Сега най-интересното, което предстои, е празникът на медената седянка по еленски в края на месец юли – празник на меда и пчеларството. Паралелно с него ще се проведе за първи път фолклорно надиграване „Да се хванем за ръце“. Единият от фолклорните фестивали "Веселие в Елена" вече мина второто му издание в края на април. Другият ни традиционен фолклорен празник е „Балканът пее и разказва“ беше преди няколко дни. Но предстоящото надиграване ще е за първи път.
 

Славите се със своето екологично производство. Има ли постъпили в общината нови инвестиционни намерения или за разрастване на действащото? Инвестиционни намерения има в традиционните сфери на хранително-вкусовата промишленост. За момента са на етап намерения.
 
Интервю на Анита Чолакова

 
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG