Община Поморие успешно внесе проектно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Ахелой и Каблешково”

Община Поморие успешно внесе проектно предложение за „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в Ахелой и Каблешково”

Проектното предложение на Община Поморие „Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в град Ахелой и град Каблешково, община Поморие” беше успешно подадено за участие в процедура № BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция и/ или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях” от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Чрез инвестициите в изпълнението на предложения проект ще се осигури директна транспортна свързаност на улици от двете населени места – Ахелой и Каблешково  –  с по-висок клас път. Целева група по проекта са 27 399 жители на общината, както транзитно преминаващите и туристите. Преки потребители на резултатите ще бъдат общо 5 198 жители на гр. Ахелой и гр.Каблешково. Сред главните цели на проектното предложение са още: подобряване на възможностите на населението от общината за достъп до работни места и определен набор от услуги, често предоставян от съседни общини и областния център Бургас; намаляване  времето за пътуване до административните, културните и спортни институции в общинския и областния център; повишаване на сигурността и комфорта при пътуване и други.

Община Поморие бе от малкото общини, които, освен по оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020″, имаха възможност да кандидатстват и по Програмата за развитие в селските райони. Общата стойност на внесеното днес предложение е 1.5 млн. лв.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG