ТЪРСИ

До 15 август може да се променя начинът на стопанисване на нивите

До 15 август може да се променя начинът на стопанисване на нивите

Промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване на имотите може да се направи в срок до 15 август. Това става ясно от заповед за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В документа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов определя сроковете и процедурите за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за 2018 г. и 2019 г.

В документа е указано как да се прилагат новите разпоредби на Закона, с цел улесняване на комасацията на земята. От наредбата става ясно още, че в срок до 31-ви юли собствениците подават декларация по ППЗСПЗЗ до общинската служба по земеделие за местонахождението на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година.

В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед, с която одобрява сключеното споразумение за масивите за ползване, а до 10 октомври те трябва да бъдат обявени в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страниците им./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG