До 15 август може да се променя начинът на стопанисване на нивите

До 15 август може да се променя начинът на стопанисване на нивите

Промяна на собствеността, формата на стопанисване и начина на трайно ползване на имотите може да се направи в срок до 15 август. Това става ясно от заповед за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. В документа министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов определя сроковете и процедурите за създаване на масиви за ползване на земеделските земи за 2018 г. и 2019 г.

В документа е указано как да се прилагат новите разпоредби на Закона, с цел улесняване на комасацията на земята. От наредбата става ясно още, че в срок до 31-ви юли собствениците подават декларация по ППЗСПЗЗ до общинската служба по земеделие за местонахождението на имотите, в която посочва начина, по който желае да ползва всеки от имотите си през съответната стопанска година.

В срок до 1 октомври директорът на областната дирекция „Земеделие“ издава заповед, с която одобрява сключеното споразумение за масивите за ползване, а до 10 октомври те трябва да бъдат обявени в кметството, в сградата на общинската служба по земеделие и на интернет страниците им./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG