В Кнежа - СПА за изрядни данъкоплатци и безплатни забавачки

В Кнежа - СПА за изрядни данъкоплатци и безплатни забавачки

Илийчо Лачовски е първи мандат кмет на община Кнежа. Учил е „Счетоводство и контрол” в Свищов, след което работи по специалността си дълги години. Печели местните избори в Кнежа през 2015 г. от квотата на ГЕРБ. Семеен, с две деца. Потърсихме градоначалника по повод атрактивна кампания за стимулиране на съветсните данъкоплатци в общината.

 

- Г-н Лачовски, лансирахте любопитна инициатива - пращате на почивка редовни данъкоплатци от общината. Как се роди идеята и успя ли да мотивира повече граждани да бъдат изрядни платци?

-  За втора поредна година инициирахме тази кампания като стимул за всички съвестни данъкоплатци, заплатили данъците на превозните средства, недвижими имоти и такса смет.  Смятам, че идеята за подобна инициатива е изключително ефективна в стимулирането на повече граждани да заплатят навреме своите задължения и определено събираемостта на данъците и таксите в Община Кнежа е нарасналa спрямо минали години. Хората са мотивирани, когато виждат, че администрацията оценява техните усилия да заплащат дължимото навреме. За СПА почивките обаче средствата не са от местната хазна, а са отделени от личното ми възнграждение като кмет. Имайки предвид ползотворния ефект, смятам, че кампанията ще продължи и в бъдеще.

 

-  Наскоро приключиха панаирните дни в Кнежа. Какви бяха акцентите в програмата тази година и как се приеха от граждани и гости на града?

-  Традиционните панаирни дни преминаха при изключително голям интерес от гости и жители на Кнежа. Програмата, която подготвихме, беше богата на мероприятия от различен характер, с което смятам, че успяхме да задоволим интересите на голяма част от обществеността. Включихме разнообразни спортни турнири: мотокрос, футбол на малки вратички, конен спорт, билярд, белот, тенис на маса, ловна стрелба и шах. В седмицата на панаирните дни открихме три изложби, две от които бяха на наши съграждани: известния художник Людмил Георгиев и на фотографа Юли Горнишки. Фотоизложбата на фондация „Нашият дом е България”, която скоро беше изложена пред Народния театър в София, също ни гостува цяла седмица. Акцент в концертите в първата вечер беше българското народно творчество – фолклорни песни и танци, а през втората заложихме на балканската музика.

 

-  Правят впечатление социалните иновации, които екипът Ви реализира през последната година. Открихте социално предприятие, поехте таксите за посещение в забавачки на децата в цялата община. Усеща ли се вече ефект от тези мерки?

- Основен приоритет в програмата за управление на Община Кнежа е грижата за децата и подрастващите, като през изминалата година работихме върху увеличаване и обогатяване на социалните придобивки за деца и родители. Така от януари премахнахме таксите в детските градини и млечни кухни. По този начин дадохме равен шанс на децата в Кнежа и облекчихме семействата при отглеждането и възпитанието им. Целта ни, разбира се, е и посещаемостта на детските заведения да нарасне и повече деца да са обхванати в образователната система от ранна детска възраст.

През месец юли открихме общинското социалното предприятие „Шивашки цех”, създадено по проект на Община Кнежа и финансирано по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". С изпълнението на проекта улеснихме достъпа до заетост и осигурихме подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика. Предприятието произвежда спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център и общински комплекс за социални услуги. Така създаваме и поддържаме трудовите навици на населението и междувременно произвеждаме консумативи за нуждите на публичните учреждения.

 

- Започнахте мащабни ремонти в училища и детски градини. Какво завършихте и какво предстои да се свърши?

- Подобряването на образователната инфраструктура и мерките за енергийна ефективност в училища и детски градини е другото основно направление в нашата политика. През 2017 г. обновихме сградата на ДГ „Огнян Михайлов”. В резултат детското заведение е вече с красива фасада, изцяло подменена отоплителна система, външна топлоизолация на стените и нова дограма.

В началото на пролетта започна строителството по проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ „Стефан Цанов” – гр. Кнежа”. Чрез него се изпълняват необходимите за сградата мерки, които да повишат нейната енергийна ефективност – ремонт, в това число топло- и хидроизолация на покрива, топлинно изолиране на външните стени, подменят се дървената дограма и металните витрини с ПВЦ профили. Осветлението в сградата ще бъде подменено и изпълнено с енергоспестяващи тела. Ще се изгради инсталация от соларни панели за подготовка на гореща вода. Освен това се реконструира отоплителната инсталация. Ремонтните дейности са към своя край и се надяваме в началото на учебната година учениците и учителите да се радват на обновената сграда на професионалната гимназия.

Предстои и изпълнение на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина „Звездица“, град Кнежа“. С предвидените средства ще се подобри енергийната ефективност на сградата на детската градина – предвидено е цялостно саниране на сградата, подмяна на останалата стара дървена дограма с нова. Предвижда се цялостна подмяна на покривното покритие, топлоизолация на фасадите, покривната таванска плоча, както и изолация на пода на помещенията на първия етаж. Част от средствата ще се използват за подобряване на материалната база на детската градина. С реализацията на този мащабен и значим проект ще осигурим на децата, посещаващи детската градина и на всички бъдещи нейни възпитаници, по-добри условия за обучение и развитие.

Със средства от капиталовата ни програма бе направена топлоизолация на сградата на на НУ „Кнежица“. Ремонтирахме покрива на Сграда № 2, където се помещава филиал на учебното заведение. Основно обновихме и покрива детска градина “Лиляна Димитрова” в село Еница.

Целта ни е да модернизираме базата в своите учебни заведения и така да мотивираме подрастващите да посещават редовно учебните занятия.

 

- Аварии във водопреносната мрежа тормозят общината периодично. Наскоро сменихте управата на водното дружество. Овладя ли се положението?

- Аварии има, но ситуацията се овладява. С новото ръководство на ВиК в Кнежа работим чудесно и ефективно съвместно. Последните големи ремонти на водопреносната и канализационната мрежа са завършени през 2014 г. с проекта за Водния цикъл, но постоянно мислим за поддръжка на съоръженията.

 

- Имате богат спортен календар. Стигат ли ресурсите за поддръжка на инфраструктурата и игровите терени?

- Важна част от грижата за децата е осигуряването на спортна база и финансиране на спортните клубове и мероприятия. През последната година изградихме нова спортна площадка с уреди за фитнес на открито на т. нар. площад „Сибир“ в Кнежа. Създадохме и зона за спорт и отдих в Бреница, а старата спортна площадка в Кнежа е с нови настилка и облик. В Еница съвсем скоро беше направен терен със спортни уреди, като средствата за нея са подсигурени от ПУДООС. Като цяло непрекъснато търсим начини на финансиране за ремонт и реконструкция на спортната база в общината, тъй като  нашата основна цел е да привличаме все повече деца и младежи в спорта и да изградим постоянство и последователно повишаване на спортната култура у младите хора.

Що се отнася до ресурсите за спортните мероприятия, може да се каже, че средствата, заложени в бюджета на Общината, невинаги са достатъчни, но успяваме с помощта на спонсори да осъществим заложените планове и да подсигурим атрактивни награди в турнирите и състезанията.

 

Културната програма в Кнежа е винаги натоварена. Проведохте рок фест, непрекъснато гостуват изложби, предстои и Празник на царевицата. Трудно ли се финансират и организират толкова събития?

-  През последните години културният живот в Община Кнежа е изключително богат и разнообразен. Стараем се да провеждаме различни по характер и концепция мероприятия, които биха задоволили всеки вкус. Като голям успех може да отчетем провеждането на Рок фест Кнежа, който за втора поредна година събра стотици фенове на стойностната рок музика. Голям успех пожънаха и форума за фолклорното надпяване „Майски кукутановец”. Чудесно протече и детския театрален празник „Звезден прах”.

Общинският културен календар е доста натоварен от гледна точка на събития и финансирането им не е лесна задача. Доста често определените за мероприятията средства не са достатъчни, но затова разчитаме на нашите спонсори, без чиято помощ трудно бихме се справили.

 

-  Скоро влизате в последната година от първия си управленски мандат. Как се промени общината и какво остава да свършите до предстоящите местни избори?

-  За три години управление успяхме да променим облика на града и населените места в общината. Работихме и продължаваме да работим усилено в обновяването на уличната настилка, рехабилитация на водопроводната мрежа, подобряване на енергийната ефективност на жилищни и обществени сгради, благоустрояването, борбата с безработицата, социалната политика и подобряване на условията на живот  в общината.  До края на мандата ще продължаваме да работим по основните направления в програмата на управление.

Депозирали сме и чакаме одобрение за финансиране на няколко мащабни проекта, един от които е „Обновяване и реконструкция на градски площад „Пенчо Янкулов” в Кнежа”. Очакваме одобрение за финансиране и на проект, включващ ремонт на съществуващи спортни площадки в две от основните училища в общината. Разбира се, аз и екипът ми постоянно търсим различни начини, за да продължим да превръщаме градът ни в по-приветливо и приятно място за живеене./kmeta.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG