НАУЧНО АТЕЛИЕ БЕ ОТКРИТО В СИЛИСТРА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020

НАУЧНО АТЕЛИЕ БЕ ОТКРИТО В СИЛИСТРА ПО ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ ПО ПРОГРАМА INTERREG V-A РУМЪНИЯ- БЪЛГАРИЯ 2014-2020

Ателието е оборудвано с компютри и лабароторни уреди. Откриването бе уважено от Община Силистра. Ростислав Павлов- секретар на администрацията връчи поздравителен адрес от името на кмета д-р Юлиян Найденов на директора на ПМГ "Св. Климент Охридски" - Анелия Невска. Новата придобивка дава възможност за повишаване качеството на образование в училището.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG