Без конкурс ще отдават под аренда земи от държавния и общинския поземлен фонд

Без конкурс ще отдават под аренда земи от държавния и общинския поземлен фонд

Конкурсната процедура за отдаване под наем или аренда на земи от държавния и общинския поземлен фонд отпада в новия проект на закон за ползването на земеделските земи. Новата разпоредба е направена предвид, че условията за провеждане на конкурс се определят по преценка и критерии, определени от министъра, на които отговарят определен кръг субекти и може да се счете, че същите са субективни и не са така ясни и прозрачни, каквито са уредените в тръжната процедура, в която могат да участват всички заинтересовани лица, в условията на свободна конкуренция.

Това стана ясно по време на представяне на промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи по време на заседание на парламентарната комисия по земеделие днес. Уреден е специален режим за земите от държавния и общински поземлен фонд. Въведени са минимални и максимални срокове. Максималният е десет години за договорите за отглеждане на едногодишни полски култури и 30 години за земите, върху които се отглеждат трайни насаждения.

През последните 15 години, конкурс за отдаване на земеделски земи от държавния поземлен фонд под наем и аренда, не е провеждан, уточниха от аграрното министерство при представянето на проекта. Разпоредбите относно отдаването на земеделските земи от държавния и общинския поземлен фонд без провеждане на търг са прецизирани, като се предлага да отпадне възможността за отдаване по този ред на маломерни и неизползвани две и повече години имоти, като в разписаните процедури са включени и земите от общинския поземлен фонд.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG