Цветанка Йотина: Имаме готови проекти за четвъртокласната пътна мрежа, за водопровод на Буново и Каменица. Това е моята кауза за следващата година.

Цветанка Йотина: Имаме готови проекти за четвъртокласната пътна мрежа, за водопровод на Буново и Каменица. Това е моята кауза за следващата година.

 Госпожо Йотина, времето между Коледа и Нова година е време за равносметка и оценки. В този смисъл Ви моля да споделите пред нашите читатели какво свършихте с общинската администрация през отиващата си 2018г.?

– Първо бих искала да честитя на моите съграждани Коледа и да им пожелая весело посрещане на Новата година. През изтеклата година в община Мирково реализирахме доста инфраструктурни проекти. Трябва да отбележа, че те бяха от малък мащаб, тъй като ги реализирахме със собствени средства. За разлика от предишни години, когато общината имаше възможност да кандидатства по различни европейски програми и бяха направени големи обекти. За съжаление сега с новите условия общината ни има по-малки възможности за кандидатстване. Като критерии в момента са избрани брой население и процент безработица. При нас безработните са около 5%, а броят на населението е малък и ние не можем да се мерим с общини с висока безработица и население от по 10 – 20 000 души. Тези общини също са допустими по програмата за селските райони. Това е едно голямо ограничение за нас, но то ни амбицира да работим за търсене на възможности за допълнително финансиране, други възможни програми и други финансови инструменти. Така че продължаваме, няма да се откажем.

Тази година асфалтирахме със собствени средства шест улици в Мирково за 270 000 лв., като 35 000 лв. са дарение от „Елаците Мед” АД. Ремонтът на пътя от Мирково до „Елаците Мед” също е дарение от предприятието. Спечелихме проект за закупуване на кухненско оборудване в Социалния дом. През годината приключихме и втория етап от ремонта на Лисевата къща, където беше извършено укрепване. Мащабен ремонт за 216 000 лв. се извърши на покрива на училището в Мирково. Тук 100 000 лв. бяха осигурени от Министерството на образованието, а останалите 116 000 лв. бяха дадени от нас. Направихме канализацията на част от улица „Георги Бенковски”. Лошото е, че не навсякъде имаме подземен кадастър и не сме напълно наясно с канализацията. Всичко това са придобивки за хората от общината.

Друг реализиран проект по програмата ПУДООС е в Смолско, където се изгради проект „Средна зона водопровод”. В Смолско също така направихме ремонт на читалището. С дарение на „Елаците  Мед” АД осъществихме ремонт на училището в Буново, а със средства на общината изградихме уличното осветление в селото, което е с голям ефект. Също така тук се ремонтира кметството и се почисти коритото на река Буновска. Почистиха се коритата на реките в Смолско и на река Мирковчица. В село Каменица изкърпихме няколко улици. Мисля, че това за една малка община с доста оскъден бюджет, никак не е малко. Трябва да кажа, че всичко това се дължи на усилията на общинската администрация. Тя се изгради като една добре стояща администрация в днешно време, която се занимава с разнородна дейност. Хората работят упорито, дават всичко от себе си за развитието на нашето родно място. Мисля, че това личи. Хората го приемат като даденост. Ние ги накарахме да повярват в нашите обещания, защото каквото обещахме, изпълнихме. Когато човек за пръв път дойде в Мирково той казва: “Браво! Аз никога не съм идвал тук, но това което видях ме учуди и зарадва, че има такива населени места”.

 

Какво прави общината за подпомагане на хората с по-скромни доходи, които се нуждаят от помощ?

– Спечелихме проект на социалното министерство за реализиране на програма „Топъл обяд”. По тази програма се хранят безплатно за обяд 87 човека от общината, които са с ниски доходи. Освен това имаме програма „Социален патронаж”, където се хранят 73 човека. Това е наше решение, като в сградата където е пенсионерския клуб, ремонтирахме кухнята и назначихме хората. Всички разходи по ремонта, обзавеждането, поддръжка, ток, вода и персонал са за сметка на общината. Освен това покриваме и част от разхода за храна. Закупихме и микробус втора употреба за доставка на храната по домовете на хората от цялата община.

През годината стартира проект за „Общинско социално предприятие”. Назначихме на работа 10 човека. Общинският съвет одобри и минимални такси за ползване на тези хора за извършване на услуги по домовете на гражданите по заявка. Те могат да извършват услуги като цепене на дърва, боядисване, градински услуги и др.

 

Добре е, че Общината се грижи за подобряване на бита и условията на живот на своите жители, но какво правите за запазване на традициите, културата и спорта?

– От три години община Мирково получи възможността да реализира възпроизвеждането на обичая „Пеенето на пръстените”. Това за нас персонално е една възможност да се изявим в сферата на традициите и същевременно гордост, защото който кичи пръстена получава божията благословия. На 31 декември след обяд общинската администрация ще кичи пръстена. Ще го изнесем на площада в 17 часа, а на 1 януари от 11 часа ще има наричане на пръстена. Така че не са ни чужди и културните и образователни дейности. Не сме лидер в тези области, но усилено участваме и ги подпомагаме.

В областта на традициите, културата и спорта община Мирково подпомага регионален клуб „Поп Недельо” към национално дружество „Традиция”, кукерски клуб „Мирково”, танцов клуб „Мирковско хоро”, кукерски клуб „Буново”, група за планинско ориентиране, футболен клуб „Мирково”. Искаме да помагаме на всички за да може да се развива културата, спорта, образованието и традициите. Моето разбиране е, че общината трябва да е стожер в развитието на тези процеси, защото това е наше задължение.

 

Как работихте с Общинския съвет през годината?

– Понякога има разногласия по отделни теми, но това е нормално. От 11 човека, не можем всички да мислим еднакво. Има различия в мнения и позиции, но трябва да признаем, че те са представители на три политически сили. Всеки има различно виждане по решаването на даден проблем. Те не са длъжни да подкрепят всяко мое предложение, най-малкото за това, че за някои от тях всеки мой успех ще бъде тяхна загуба. Трябва да сме честни и да признаем, че малко или много тук се преплита и политика. Важното обаче е, че разбирането надделява над политиката и затова Мирково е доста добре развита община. Независимо от различията в края на краищата се получава положително решение.

 

Бихте ли разкрили, какво предстои в областта на капиталното строителство през следващата 2019г.?

– Ние имаме готови проекти за четвъртокласната пътна мрежа, за водопровод на Буново и Каменица. Това е моята кауза за следващата година. Ще направя всичко възможно да стартираме тези проекти, след което на етапи да продължи изпълнението им.

Тук е мястото да благодаря на Общинския съвет за това, че прие предложението ни за изтегляне на кредит, с който да завършим през следващата година асфалтирането на последните 7 улици в Мирково, които останаха. Искам да успокоя жителите на тези улици. Те не са пренебрегнати, просто не ни стигнаха средствата през годината, но следващата година ще ги изпълним. Моето разбиране е, че трябва да извършим тази дейност наведнъж и след това да осъществяваме поддръжка, където се налага. Ще остане единствено улица „Опълченска”, защото тя е много широка и дълга. Цялостното и асфалтиране, с направа на тротоари излиза около 500 000 лв. Така че асфалтирането ще остане за следващи години.

 

Един въпрос, който вълнува хората е за размера на данъците. Народното събрание увеличи налога за старите автомобили. Какво да очакваме за общинските данъци в общината през следващата година?

– По отношение на данъка за колите ще предложа на Общинския съвет да приемем минималния възможен размер. Мое мнение е, че той трябва да остане на минимума. Хората карат изключително стари коли, а доходите не се увеличават с това темпо, с което е увеличението на данъците. Надявам се съветниците да приемат това предложение.

Важно за жителите на общината е размера на такса смет. Веднага искам да ги успокоя, че това което направихме през миналата година с повишаването, този размер ще остане и през тази година. През следващата година община Мирково трябва да внесе 80 000 лв. за изграждане на компостираща инсталация в Регионално депо за отпадъци в Златица. Този разход ще бъде поет от Общинския бюджет и няма да товарим гражданите.

 

Регионалното депо за отпадъци е един добър пример за взаимодействие със съседните общини. Как работите с тях по отношение на останалите въпроси, които изискват обединяване на усилията като здравеопазване и болния въпрос с автобусния превоз между общините?

– Община Мирково внася годишно 50 000 лв. за обезпечаване на оперативната работа на болницата в Пирдоп. До сега винаги сме били коректни платци, за да може болницата да съществува и населението ни да се ползва от нейните услуги. Освен това подпомагаме конкретно нашите жители. От години сме назначили на половин щат медицинска сестра в Бенковски и в Каменица. В Буново също има лекар. Д-р Цветков обслужва Мирково и Смолско. Тази година в Буново открихме и стоматологичен кабинет. Това показва грижата ни за хората и те са спокойни.

Общественият транспорт е голяма наша грижа. Тъй като Копривщица е начална спирка в осъществяването на транспорта до София, останалите общини се съгласихме Копривщица да направи схемата за обществения транспорт до София и за района. Процедурата изготвена от тях за избор на превозвач се провали. От това страда и нашето население. Но след като сме решили да правим обща транспортна схема, не може всяка община сама да си прави процедура. Общините в района са малки, но разпокъсани и обединяването и на най-малките населени места в обща схема е сложна задача. Идеята е за всяко населено място да се осигури връзка с автобусите и влаковете за София. Разбира се тук ще има дофинансиране. С около 30 000 лв. на месец седемте общини трябва да дофинансират обществения транспорт. Не ни остава нищо друго, освен да изчакаме успешното решаване на този проблем от колегите от Копривщица./Rnews.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG