Предоставяне на социални услуги в домашна среда - „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“в Струмяни

  Предоставяне на социални услуги в домашна среда - „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“в Струмяни

В община Струмяни продължава предоставянето на социална услуга в домашна среда „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ и след 01.01.2019 г. по досегашния ред. Сключени са договори с лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, които ще оказват подкрепа в домашна среда на хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, която ще продължи по досегашния ред до 31.08.2019 година. Същата грижа ще бъде предоставяна от 01.09.2019 година по Закона за личната помощ.
С Постановление № 344 на Министерския съвет от 21.12.2018 г за изпълнение на държавния бюджет за 2019 година , чрез Агенция за социално подпомагане и сключено споразумение от 28.12.2018 година с АСП и община Струмяни, на Община Струмяни са разчетени целеви средства за осигуряване на социални услуги в домашна среда („Личен асистент“, „Социален асистент” и „Домашен помощник“) за хора с увреждания и лица над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG