Представени бяха резултатите от проучване на нагласите към ранното образование, проведено в община Луковит

Представени бяха резултатите от проучване на нагласите към ранното образование, проведено в община Луковит

Заместник-кметът на община Луковит Цветенка Хаджиева и представители на общинската администрация участваха в експертна среща по проект „За финансово достъпно ранно образование“, изпълняван от Сдружение „Знание“-Ловеч и финансиран от Фондация „Тръст за социална алтернатива“.  Домакин на срещата бе областният управител на Ловеч Ваня Събчева. В работата на фокус групата се включиха изпълнителният директор на сдружението Ралица Попова, Евгения Волен от финансиращата организация, експерти от областна администрация и от РУО-Ловеч.

Проектът се осъществява в периода 10 септември 2018 г. – 15 февруари 2019 г. и главната му цел е да се преодолеят финансовите бариери пред достъпа до образователни услуги в община Луковит на деца от уязвими общности на възраст 3-6 години чрез застъпничество.

На срещата бяха представени резултатите от проучване, проведено сред 400 жители на община Луковит. Предмет на изследване са оценките, нагласите и очакванията на родители, работещи в детски градини и жители на общината по отношение на сегашното състояние на ранното образование, съществуващите предизвикателства и проблеми, потенциалните идеи за промени, в това число и предложения за корекции на настоящите финансови параметри, свързани с достъпа до ранно образование на територията на общината.

Изпълнителният директор на Сдружение „Знание“ Ралица Попова посочи, че мнението за детските заведения в общината е много добро и се гради преди всичко върху личния опит на хората, отколкото на предварителни и неинформирани нагласи.

 

Грижата за децата прекрачва границите на имуществени, статусни, професионални, възрастови и езикови групи. За голяма част от пълнолетните граждани на общината достъпът до ранно образование е припозната ценност. Въпреки това 16% от децата в съответната възраст не ползват пълноценно услугите на детските градини, което от своя страна поражда въпросителни относно реалното покритие на образованието при малък, но устойчив дял от подрастващите. Тъй като доброто развитие в предучилищна възраст в голяма степен предопределя резултатите и в училище, формалното образование остава една скрита величина, за която не може да се съди по официалната статистика за броя учащи, броя рано отпаднали и броя завършили.

Значително мнозинство от анкетираните пълнолетни граждани на община Луковит е на мнение, че намаляване размера на таксите за ранно образование би стимулирало повече домакинства и би довело до по-голяма посещаемост на детските заведения. Намалението на разходите за родителите, свързани с посещението на детска градина, би се посрещнало добре, стига да не бъде рамкирано като действие „за сметка“ на други приоритети в местния бюджет.

Близо половината от запитаните 400 пълнолетни жители на общината са на мнение, че всички такси и плащания следва да отпаднат изцяло за децата на 5 и 6 години, които са в предучилищна възраст и са задължени да посещават детско заведение. Всеки четвърти пък е за намаление на тези плащания. Общо почти 75% от запитаните подкрепят намалението или пълното отпадане на плащанията за деца на 5 и 6 години.

Около 85% от анкетираните декларират своята подкрепа за реформа, която би довела до намаляване или отпадане на таксите за посещение на детска градина за деца, произхождащи от семейства с ниски доходи. Пълното отпадане на таксите е подкрепено от 36%, а останалите около 50% са за тяхното намаление.

Областният управител Ваня Събчева подчерта, че решението дали да има и какъв да е размерът на таксите за детски градини е право на общинския съвет и че от това не трябва да се прави популизъм.

Заместник-кметът Цветенка Хаджиева напомни, че предучилищното образование от 5-годишна възраст е задължително. То може да се осъществява в детска градина или в подготвителна група в училище, до обяд или целодневно – въпрос на избор на родителите и на свободни места. Г-жа Хаджиева поясни, че детските градини в община Луковит се посещават общо от 528 деца, като 3 и 4-годишните са 266, а 5 и 6-годишните са 262. Още 61 деца на възраст 5-6 години се обучават в подготвителни групи към училищата.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG