От утре приемат заявления за сертифициране по Global GAP

От утре приемат заявления за сертифициране по Global GAP

От утре до края на август земеделските стопани, които работят в сектора „Плодове и зеленчуци“ ще имат възможност да подават заявления за сертифициране на стопанствата в сектор „Плодове и зеленчуци“ по стандарта Global GAP. Държавната помощ в размер на 100 000 лв. беше утвърдена на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“ в началото на януари. Подпомагането е насочено към малки и средни предприятия – земеделски стопани и към признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“ за „ново участие“ в стандарта Global GAP.

Финансовата подкрепа има за цел подпомагане на земеделските стопани при въвеждане на стандарта Global GAP. Финансовите средства ще бъдат използвани за подпомагане на малки и средни предприятия – земеделски стопани, признати групи или организации на производители в сектор „Плодове и зеленчуци“. Парите трябва да ги стимулират за „ново участие“ в стандарта Global GAP.

Помощта се предоставя за максимален период от пет години и е ограничена до 1 200 лв. с включено ДДС, на бенефициер годишно и до 5 000 лв., с включено ДДС на група или организация годишно. Данъкът върху добавената стойност (ДДС) не е допустим за подпомагане, освен в случаите, когато не подлежи на възстановяване съгласно законодателството в областта на ДДС. Производителите на селскостопанска продукция ще получават средствата на годишна база. Задължително условие за отпускане на субсидията е получаването на валиден сертификат за съответствие със стандарта Global GAP.

След приключила успешно сертификация земеделският стопанин или организацията предоставят в ДФЗ необходимите документи, подробно описани в указанията по схемата. Срокът за изплащане на помощта е до 30 работни дни от представяне на документите, уточняват от Държавен фонд „Земеделие“./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG