ЕС подобрява защитата на храните с географски индикатори

ЕС подобрява защитата на храните с географски индикатори

Европейският парламент, Съветът на ЕС и Европейската комисия постигнаха политическо споразумение относно правилата, които определят как ЕС ще действа като член на Женевския акт, многостранен договор за защита на географските указания, управляван от Световната организация за интелектуална собственост.

„С това политическо споразумение географските указания на ЕС имат защита на многостранно равнище. Това споразумение ще допълни защитата, която се предоставя чрез двустранни споразумения, които вече защитават географските указания на ЕС в целия свят.“, заяви Фил Хоган, комисар по земеделието и развитието на селските райони, цитиран от пресцентъра на Европейската комисия.

Женевският акт модернизира Лисабонското споразумение от 1958 г. за защита на наименованията за произход и тяхната международна регистрация и позволява на международни организации като Европейския съюз да се присъединят. Лисабонската спогодба, която понастоящем е сключена между 28 членове, включително 7 държави-членки на ЕС, осигурява средство за осигуряване на защита на наименованията за произход (AO) само чрез една единствена регистрация. Членството в Женевския акт дава възможност географските указания на ЕС да получат високо ниво на защита и в други страни по него.

Договореният проект за регламент предстои да бъде официално одобрен от Европейския парламент и Съвета. След като това се случи, ЕС ще бъде готов да се присъедини официално към Женевския акт посредством отделно решение.

Географските указания обозначават продукт, произхождащ от специфичен географски район с качества или характеристики, които по същество са свързани с географския произход, включително природни и човешки фактори. Географските означения също служат за разграничаване и засилване на културния фактор и представляват възнаграждаване на творчеството на традиционните знания. Следователно термин, регистриран като защитено географско указание (ЗГУ) или защитено наименование за произход (ЗНП) може да се използва само от производители, разположени в обозначената зона.

Над 3 000 имена на вина, спиртни напитки и хранителни продукти от страни от ЕС и страни извън ЕС са регистрирани в ЕС.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG