"Индустриален клъстер Средногорие" проведе конференция “Индустрия, енергетика, климат 2019”

На 06.06.2019 г. в гр. София се проведе конференция “Индустрия, енергетика, климат 2019”. Организатор на събитието е Индустриален Клъстер Средногорие. Конференцията е платформа за представяне на актуалните национални политики и пазарни регулации в областта на енергетиката и околната среда, както и отражението им върху заинтересованите страни в сектора.
Събитието беше открито от Николай Минков - Изпълнителен директор ИКС, след което участие в работата взе и г-жа Цветанка Йотина – Кмет на Община Мирково.
Форумът беше разделен на три сесии:
1. Политики, стратегии и регулации
2. Инфраструктура, климат и инвестиции
3. Пазари, услуги и решения
Основните акценти на събитието бяха:
– Актуалната енергийна стратегия на България;
– Състояние на пазара за електрическа енергия в национален и регионален аспект.
– Перспективи и предизвикателства в развитието на либерализирания пазар.
– Сигурност на доставките, непрекъсваемост на услугите и конкурентоспособност на пазарните участници.
– Ефектите и позициите на заинтересованите страни по веригата производство – търговия – разпределение – крайна консумация на електрическа енергия
– Успешни примери и добри бизнес практики от процесите за създаване на добавена стойност;
– Устойчиво развитие на инвестициите в етапа на нисковъглеродния преход.
В контекста на политиките бяха изложени последователно позициите на производителите, търговците и промишлените консуматори на електрическа енергия в България.
Събитието беше посетено от представители на държавните институции, секторния регулатор, експерти от браншовите организации, търговци, производители и индустриални консуматори на електрическа енергия, консултанти в областта на енергийната търговия в рамките на регионалния и европейски електроенергиен пазар, мениджъри и експерти от мрежовите компании.

 
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG