Община Сандански откри нова социална услуга

Община Сандански откри нова социална услуга

С водосвет за здраве днес бяха открити двата социални центъра, помещаващи се в сградата на Спортно училище – функциониращият вече Център за социална рехабилитация и интеграция /ЦСРИ/ и новият Център за обществена подкрепа /ЦОП/.
Дейностите в ЦОП подкрепят изпълнението на процеса по деинституционализация на грижата за деца, свързана с превенция на насилието и изоставянето им, както и реинтеграция и обучение в самостоятелен живот.
В новооткрития център, който бе ремонтиран и обновен със средства от бюджета на община Сандански, ще се извършват:
- Социално и психологическо консултиране на деца и семейства в риск;
- Оценяване на родителски капацитет;
- Посредничество в случаи на родителско отчуждение и конфликт при развод /раздяла;
- Оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители;
- Консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми;
- Реализиране на социални програми за деца и семейства в риск.
Съвместно с дейностите, които осъществява ЦСРИ, Центърът за обществена подкрепа ще подпомага децата и семействата в рискови общности от експерти, които ще работят с тях. Капацитетът на новата услуга е 30 човека, а ползването на услугите ще става с направление от Дирекция „Социално подпомагане“.

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG