Финансират 880 млади фермери по подмярка 6.1

Финансират 880 млади фермери по подмярка 6.1

Ще се финансират 880 проекта, подадени при втория прием по подмярка 6.1 “Стартова помощ за млади земеделски стопани”. ДФ „Земеделие“ вече е приключил обработката на проектите. Те попадат в 100 процентовия бюджет по подмярката, за чиито прием бяха разпределени 22 млн. евро (43 027 600 лв.). Одобрените проекти ще бъдат подкрепени с до 25 хил. евро.

Разплащателната агенция започва изпращането на писма до всички 880 кандидати, с които ги кани да подпишат договорите си. Техните проекти са получили до 40,36 точки ранкинг и попадат в разпределения 100% бюджет по подмярката.

В рамките на приема през ИСУН бяха подадени 1 837 заявления, с обща стойност на исканата помощ от 45 925 000 евро (89 820 115) лв. От тях отпаднаха 178 проекта поради дублиране на бенефициентите.

Назначена комисия разгледа оставащите 1 659 предложения, на стойност 41 475 000 евро. От тях, след извършена предварителна оценка, останаха 1 146 проекта. Всички бяха проверени на място – част от процедурата за оценка на административно съответствие и допустимост. Общата стойност на заявената субсидия за тях възлиза на 28 650 000 млн. евро (56 033 670 лв.), което представлява 130 % от разпределения бюджет за приема.

До последния етап – за техническа и финансова оценка стигнаха 1001 проекта, от които са одобрени 994. В рамките на отпуснатия бюджет по подмярката попадат 880 проекта, които ще получат финансиране по ПРСР 2014-2020 г.

Оставащите 114 проекта, оценени с до 16 точки, ще бъдат договорени на по-късен етап. Екипите на МЗХГ и на ДФЗ – РА в момента работят върху изготвяне на нотификация, с която през септември да бъде осигурен допълнителен ресурс, необходим за тяхното финансово обезпечаване.

В съответствие на политиката на ДФЗ – РА за публичност и прозрачност, всички сключени договори с младите фермери по подмярка 6.1 ще бъдат публикувани на интернет страницата на институцията./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG