КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2019 г. ОБЯВЯВА ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2019 г. ОБЯВЯВА  ЮГОЗАПАДНОТО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

Четири стипендиина обща стойност 1000 лв. месечно за студенти, обучаващи се в бакалавърска и магистърска степен по посочени специалности в Лесотехническия университет, отпуска за поредна година Югозападното държавно предприятие.

Стипендиантската програма за 2019 г. включва още покриване на таксата за обучение на завършилите последния семестър с успехнай-малко- отличен(5.50), съдействие при подготовката на дипломната работа, както и възможност за летен стаж до годината на завършване на висшето образование. С успешно дипломиралите се ще бъде сключен договор за работа в предприятието.

Конкурсът за стипендианти вече е отворен. В него могат да участват студенти от 1-ви до 4-ти курс, които се обучават в редовна форма по специалностите: „Горско стопанство”, „Лесовъдство”, „Лесоползване”, „Лесоустройство”, „Ловно стопанство”, „Селекция, семепроизводство и горски култури”, „Защита на горите”,  „Стопанисване на горите”, „Ловно и рибно стопанство” и „Лесоползване и икономика на горското стопанство”.

Желаещите могат да подават документи до 31 октомврив Деловодството на ЮЗДП, по пощата или по куриер.

Кандидатите могат да намерят допълнителна информация на интернет страницата на ЮЗДП - www.uzdp.bg

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG