Цветанка Йотина: Усетих пулса на времето и доказах, че довеждам нещата до край

Цветанка Йотина: Усетих пулса на времето и доказах, че довеждам нещата до край

Цветанка Йотина е кмет на община Мирково три поредни мандата.
Днес погледът към нов управленски мандат е повод за равносметка. Обещанията и действията след това доказаха, че мога да довеждам нещата до край, казва кметът на Мирково. Като потвърждение на всичко това е фактът, че в рамките на нейното управление тя успява да реализира куп инфраструктурни проекти, без да забравя и социалните такива. Усетих пулса на времето, скромно формулира направеното до момента Йотина. А доверието и подкрепата на хората са нейната най-силна мотивация да продължи по пътя, по който тя и екипа й са поели – превръщането на община Мирково в едно прекрасно място за живот.

 

– Г-жо Йотина, приключва вашият трети мандат като кмет на община Мирково. Как оценявате този период?

– В началото на мандата аз представих четири годишна програма за управление на общината. Тя беше съобразена с нуждите на Мирково и съставните села. Смятам, че програмата е изпълнена успешно. Тук трябва да кажа, че големите инфраструктурни проекти бяха изпълнени в предишния ми мандат. Сега може би впечатлението у хората е, че се прави малко. Друго е да видиш разкопаните улици за полагане на нов водопровод, в сравнение с поставяне на неравности на пътя и пътни знаци. Съпоставени двата проекта е ясно, че инвестициите в единия са доста по-малко от другия, но такава е последователността на изпълнение. Първо се прави подземната инфраструктура, след това надземната.

 

– Кои бяха основните приоритети в тази управленска програма?

– В този мандат ние изключително много наблегнахме на реализацията на проекти свързани с образованието и социалните дейности. Миналата година извършихме реконструкция и ремонт на покрива на училището, а сега се извършва обновяване на фасадата. Това са огромни средства, които се предоставиха от Министерството на образованието и община Мирково. Със съдействието на „Елаците-Мед” и „Геострой” извършихме саниране на детската градина в Мирково. През тази година взехме решение за безплатно ползване услугите на детската градина, което според мен също е важно. Променихме облика на двора на детската градина, като разположихме две детски площадки.

В областта на социалните дейности имаме социална кухня, която действа от доста години. През миналата година кандидатствахме и спечелихме проект на стойност 35 000лв. за подмяна на кухненското оборудване на социалната кухня. Въведохме също така програмата „Топъл обяд”. Тази програма се ползва от всички нуждаещи се в цялата община и смятам, че това е една добра грижа за тях. Програмата е ориентирана към социално слабите групи. Сега 87 човека се ползват от тази придобивка. Действа също така и програмата „Личен асистент”. Тази година спечелихме проект и работим по „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания”. Смятам, че това говори за една добра грижа към социално слабите групи.

 

– Какви други проекти реализирахте?

– В Буново монтирахме ново LED осветление, асфалтирахме главния път и направихме корекция на реката. През миналата година се извърши ремонт на сградата на кметството. Цялата сграда е реновирана с подменена дограма и сега работим по външното оформление. Тук открихме стоматологичен кабинет. Сменихме също така и покрива на училището в селото, за да можем да запазим сградата.

В Смолско продължи изграждането на новия водопровод. Тук направихме ремонт на читалището, като подменихме част от покрива и ремонт на салона. Изградихме комплекс „Св. Св. Петър и Павел” в местността “Базе”. Ремонтирахме кметството и здравната служба. В момента изграждаме ограда на гробищния парк. Предстои изкърпване на улици. Процедурата за избор на изпълнител приключи.

В Мирково рехабилитирахме улици и направихме канализация на три улици. Предстои да асфалтираме още три улици. Направихме кът за отдих на чешмата под гарата. Сградата на здравната служба е санирана. Започнахме хоризонталната и вертикална маркировка на улиците, съгласно плана за управление на движението. Ще продължим и в другите населени места. Само преди няколко дни открихме паметник на героя от Първата световна война Борис Богданов на входа на селото. Извършихме ремонт на Лисева къща.

В Бенковски е ремонтирана детската площадка и с нова визия ще бъде „Шентовска чешма”. Направихме частична канализация, но сега предстои да започнем много скоро голяма част от канализацията. Направихме покрит склад в двора на кметството и осветихме параклиса „Свети дух”. Тук извършихме оформяне на пространството на входа на селото, изкърпване на пътя от отбивката до селото и ремонт на гробищния парк.

В Каменица ремонтирахме покрива на читалището. Рехабилитирахме улици в махали Скумца и Хвърчил. Извърши се подмяна на улични осветителни тела в Каменица и махала Скумца. Започваме ремонт на пътя Каменица – Байлово. Този път с дължина  8 км ще бъде рехабилитиран с общински средства.

 

– Каква е оценката ви за културния и духовен живот в общината?

– Читалищата на територията на общината работят добре. Общинският съвет гласува всяка година средства, с които ги подпомага. Освен това поддържаме финансово кукерския клуб, танцов състав „Мирковско хоро”. За християнските празници също отделяме доста средства. От старо време всяко едно от населените места в общината си има светец закрилник. Ние подпомагаме отбелязването на тези празници.

 

– Как работихте с общинската администрация и общинския съвет?

– В общината се формира един много добър екип. Това е много важно, за да се привличат средства в различни сфери трябва да се изготвят качествени проекти, а след това и да се управляват. Аз съм много доволна, че хората се специализираха и имам самочувствието да кажа, че екипът ни е много добър и може да ръководи проекти от всякакво естество.

По отношение на работата ми с общинския съвет, искам да кажа, че в последните две години на мандата съвета заработи нормално. Има 2-3 съветника, които гласуват винаги “проти” или “въздържал се”. Добре е, че не са мнозинство, защото в противен случай нямаше да мога да реализирам програмата си, защото всичко което се случва в общината става с решение на общински съвет.

 

– Вие вече обявихте, че ще се кандидатирате за следващ мандат. Какви са мотивите ви за това ваше решение?

– Аз усетих пулса на времето. Смятам, че с обещанията и действията след това доказах, че мога да довеждам нещата до край. Много съм щастлива и доволна от това, че хората ми повярваха и подкрепиха. Вече трети мандат съм кмет и това, което съм обещала го изпълних. Хората имат основание да ми вярват, а аз имам основание да реализирам проекти, защото усещам тази подкрепа. Всички заедно кмет, общински съвет и жители на общината смятам, че можем да продължаваме напред.

 

– Какво конкретно планирате да направите, ако получите доверието на хората?

– Планирам да продължим работата си по водоснабдяването. За Каменица и Буново имаме готови проекти, а също така и за обект „Водопровод висока зона”  в Смолско.

Много важен въпрос за шофьорите е рехабилитацията на четвъртокласните пътища на Мирково, Бенковски и Каменица. За Мирково това означава рехабилитация на пътя от Ханчето, през селото до границата с община Челопеч. За тези пътища имаме готови и съгласувани проекти с разрешително за строеж.

В Мирково ще дойде ред и на централния площад. Той ще добие съвсем нов облик. Готови сме за строителство със съгласуван проект.

Образованието си остава основен приоритет. Смятам да продължим да го подкрепяме, защото според мен това е най-важната инвестиция. В основното училище в Мирково предвиждаме да реализираме проект за подобряване на енергийната ефективност. Ще бъде подменен парния котел и радиаторите. Предвидени са средства и за подмяна на оборудването в класните стаи.

В областта на управление на отпадъците предвиждаме рекултивация на сметищата в Мирково и Смолско. Ще закупим и нова сметосъбираща машина.

Планирам да подменим осветлението в Смолско и Бенковски, както и изграждане на спортна площадка в Смолско. В Мирково имаме проект за облагородяване на парковото пространство в читалището.

Ще работя за изграждане на музей в Мирково. Много искам да направим музея, за да съхраним нашата богата история, с която трябва да се гордеем и да я предадем на бъдещите поколения. Имаме закупена сграда за целта.

Тези намерения заедно с предложенията, които очаквам да получа от хората по време на предизборната кампания, ще залегнат в програмата ми за управление. Мотивирана съм да продължа по пътя, който сме поели за превръщане на община Мирково в едно прекрасно място за живот.

RNews.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG