ОБЯВЕНО Е ОБЩИНСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО „ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА И БЕЛ“

ОБЯВЕНО Е ОБЩИНСКО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО „ОНЛАЙН СЪСТЕЗАНИЯ ПО МАТЕМАТИКА И БЕЛ“

В изпълнение на проект „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ Община Луковит обяви общинско предизвикателство „Онлайн състезания по математика и български език“ за ученици от втори и пети клас на училищата партньори по проекта: СУ „Алеко Константинов“ гр. Луковит, ОУ „Христо Ботев“ с. Румянцево и НУ „Инж. Вълков“ гр. Луковит.

По време на семинар, провел се на 05.11.2019 г., ръководителят на проекта – г-жа Цветенка Хаджиева, откри състезанието и разясни неговата същност и цел пред представители на Местната активна група /МАГ/, ученици, родители, учители и директори на училищата. Лекторът на семинара – г-жа Генка Трифонова, представи правилата за провеждане, регламента и критериите за класиране на участниците.

Всеки ученик ще се състезава със самия себе си. Целта е да му се покаже, че може да се справя в училище и да постига напредък.

Чрез диагностични тестове ще се определи нивото на функционална четивна и математическа грамотност на отделните ученици от участващия в състезанието клас. През учебната година учителят, ръководещ групата, ще работи диференцирано с учениците според пропуските в знанията им и ще ги мотивира да полагат усилия и да вземат участие в предизвикателството.

Състезанието ще се проведе онлайн в края на учебната година. Учениците ще попълнят тестове, изготвени чрез Google Forms и веднага ще виждат резултатите си. Тестовете ще са диференцирани и по този начин ще дадат възможност за участие на всеки ученик от класа, независимо че към момента може да не покрива ДОИ. По време на състезанието участниците ще се наблюдават чрез скайп връзка. За децата, показали резултат над 60% на тестове, ще бъде организирана екскурзия-пикник.

Форматът на предизвикателството и подготовката за участие ще даде възможност на една трета от учениците в общината, за които българският език не е майчин, да повишат знанията и уменията си по български език и математика. Състезанието със самия себе си и видимият напредък в проценти ще повиши увереността на учениците в собствените сили и възможности. По-доброто владеене на българския език ще създаде основа за усвояване на учебния материал по другите предмети и шанс за успешно завършване и продължаване в следващата, по-висока образователна степен.

Общинското предизвикателство „Онлайн състезания по математика и БЕЛ“ е част от Програмата за образователна интеграция на Община Луковит и при добър резултат може да бъде мултиплицирано извън рамките на проекта, като се приложи и по други учебни предмети в следващите учебни години.

Проектът „Социално-икономическа интеграция в Луковит“ се осъществява от Община Луковит по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 1 и се финансира чрез две оперативни програми – „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. и „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG