Публично обсъждане на проект на Бюджет за 2020 година на община Сливница

Публично обсъждане на проект на Бюджет за 2020 година на община Сливница

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси, община Сливница организира публично обсъждане на проект  на бюджет 2020 г.
Обсъждането ще се проведе на 20 януари 2020 г. (понеделник ) от 11.00 часа в Заседателната зала на община Сливница, I етаж, пл.“Съединение“ №1.
Общинското ръководство кани всички жители и заинтересовани лица, ръководители на фирми, НПО, общински съветници, кметове и кметски наместници на населените  места в общината , да вземат участие в обсъждането на проекта на бюджет за 2020 г. и да направят своите препоръки и предложения за формирането и изразходването на бюджетните средства.
Вашите мнения и предложения за проект на бюджет 2020 г. може да отправите на тел.0727/42300, електронен адрес на общината – slivnitsa@slivnitsa.bg, електронен адрес на общински съвет на община Сливница obs.slivnitsa@abv.bg и в деловодството на община Сливница, на адрес пл.“Съединение“ №1 от 8.00 до 17.00 часа в работни дни, най-късно до  10,00 часа на 20.01.2020 година.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG