ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2020 г.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2020 г.

Кметът на Община Силистра, д-р Юлиян Найдено кани силистренската общественост, представителите на бизнеса, НПО ижурналистина 20.01.2019 г. / понеделник / от 13.00 часа, в заседателната зала на Общински съвет – гр. Силистра

НА  ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2020 г.

 

В изпълнение на нормативните изисквания за представяне за публично обсъждане от местната общност на Проекта на Бюджет на община Силистра за 2020г. Ви каня да изразите Вашите мнения, препоръки и предложения за Бюджет 2020г. Разчитаме  на Вашата активност и гражданска позиция в публичното обсъждане за развитието награда ни.Материалите по ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА СИЛИСТРА ЗА 2020 г. са достъпни на интернет страницата на общината www.silistra.bg и на информационното табло на входа на административната сграда.

Всички мнения и предложения ще бъдат взети под внимание на предстоящото обсъждането на Бюджет 2020 г. и вписани в протокол, който е неразделна част от Решението на Общински съвет Силистра за приемане на Бюджета.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG