„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград със стриктни мерки за превенция на разпространението на коронавирус (COVID -19)

„Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград със стриктни мерки за превенция на разпространението на коронавирус (COVID -19)

“Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград спазва стриктно указанията на Министерство на здравеопазването, Оперативния щаб за борба с коронавируса (COVID 19), както и препоръките на МРРБ за превенция разпространението му.
Изпълнени са всички заложени мерки, чрез които се цели опазване на здравето както на служителите, така и на абонатите. За да бъде избегнато струпване на хора на едно място, „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Благоевград предоставя възможност за безкасово плащане на изразходваните услуги чрез системата еPay.
На касите на Дружеството се извършва непрекъсната дезинфекция, а служителите са снабдени с необходимите предпазни материали. Създадена е добра организация и не се допуска влизането на повече. Следи се и за стриктното спазване на необходимата дистанция от поне 1 м.
С цел ограничаване на физическите контакти и запазване здравето на служители и потребители, временно е преустановено снемането на показанията от водомерите чрез инкасатори.
За постигане на добра организация, Дружеството предоставя възможности за подаване на показанията на тел.: 073/519861; 073/519862 или чрез изпращане по имейл, както следва:
РП Благоевград: danni_blg@vikblg.com
РП Разлог: danni_raz@vikblg.com
РП Гоце Делчев: danni_gd@vikblg.com
РП Струма: danni_struma@vikblg.com
При подаване на показанията, освен данните, следва да бъдат упоменати титуляр, и абонатен номер.
С цел превенция е извършен и извънреден инструктаж на служителите, свързан с оценка на риска за нов биологичен агент коронавирус Sars-Cov-2, причиняващ заболяване COVID-19.
По време на инструктажа служителите са запознати и с Програмата за минимизиране на риска от биологичен агент коронавирус Sars-Cov, с прилаганите мерки за превенция, както и с правилата и инструкциите за безопасност.
Извършва се дезинфекция на всички помещения по четири пъти дневно, дезинфекцират се и автомобилите, с които се превозват служители на Дружеството.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG