Допълнителни 20 млн.лв. за ДДС но общински проекти

Допълнителни 20 млн.лв. за ДДС но общински проекти

Отпускат се 20 млн. лв. за финансиране на ДДС по одобрените проекти на общини по ПРСР и ПДМР. Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. в общ размер до 20 млн. лв. Средствата са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти. Това става ясно от провелото се вчера редовно правителствено заседание. По Програмата за развитие на селските райони за периодите 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. ще бъдат извършени плащания за ДДС в размер на 17 млн. лв. Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. са в размер на 3 млн. лв.

По време на заседанието правителството одобри още Споразумение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и стратегическа екологична оценка (СЕО) в трансграничен контекст между Министерството на околната среда и водите на Република България и Министерството на защитата на околната среда на Република Сърбия.

Документът регламентира създаването на механизъм за провеждане на трансгранична процедура за оценка на въздействието върху околната среда между България и Сърбия, които са страни по Конвенцията за ОВОС в трансграничен контекст, както и трансгранична процедура за стратегическа екологична оценка по Протокола за стратегическа екологична оценка към конвенцията.

Споразумението регулира условията и реда за провеждане на процедурите и обществените консултации, включително публични изслушвания на териториите на двете страни, процедурата за обмен на документация и нейното публично оповестяване и предоставянето й на официалните езици на двете страни./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG