БАИ и WAIPA с обединени усилия срещу извънредната ситуация с COVID_19

 БАИ и WAIPA с обединени усилия срещу извънредната ситуация с COVID_19

На 23 март 2020г.,Управителният съвет/УС/ на WAIPA проведе
видеоконференция във връзка с действия срещу ситуацията с COVID - 19 и
отражението му върху глобалната икономика .
Стамен Янев, изпълнителен директор на Българска агенция за инвестиции,
взе активно участие и предложи УС на WAIPA да изготви декларация,
посочваща ангажимента, който инвестиционните агенции проявяват в
настоящия момент, в която да бъде застъпена ролята, влиянието и
положителното им въздействие върху обществото, градовете и нациите в
този труден момент за икономиката на всички държави по целия свят.
Стамен Янев сподели, че ако инвестиционните агенции се адаптират към
настоящата ситуация и продължат с фокусиране върху стойността, която
създава всеки един проект за преки чуждестранни инвестиции /ПЧИ/,
уникален по своята същност, ще успеем да излезем от кризата по-силни
отпреди. Много агенции продължават да се ангажират по отговорен начин с
инвеститорите, да предоставят подкрепа, насоки и яснота, необходими за
възстановяване на доверието в местните икономики.
Инвестиционните агенции, членове на Управителния съвет на WAIPA взеха
единодушно решението, че през 2020 г. WAIPA ще даде пример за глобално
сътрудничество, чрез:
• Задаване на нов дневен ред за бъдещето на преките чуждестранни
инвестиции;
• Укрепване и разширяване на WAIPA, услугите, институционалната роля и
глобалната стабилност в полза на нейните членове;
• Разработване на нова стратегия на WAIPA и пътна карта, която да
ръководи бъдещето на услугите, партньорствата и управлението в рамките
на организацията;
• Насърчаване на регионални и глобални партньорства за улесняване на ПЧИ
в проекти, ориентирани към Цели за устойчиво развитие /ЦУР/.
• Разработване и финансиране на програми за укрепване на капацитета на
членовете на WAIPA чрез програмата „Капацитет на Инвестиционните агенции
2030“ в партньорство с Hamdan Centre for the Future of Investment (HCFI)
с акцент върху изграждането на професионален, институционален и пазарен
капацитет, необходим за реализиране на възможност от над 15 трилиона
щатски долара за ПЧИ, свързани с Цели за устойчиво развитие, до 2030 г.

По време на видео-конференцията УС на WAIPA гласуваха и взеха решения по
следните точки от дневния ред:


• Възстановяване на Централата на WAIPA в Женева до края на 2020 г., за
да бъде в центъра на вземане на решения и да се доближи до всички
заинтересовани страни, които се стремят да постигнат своята визия и
мисия. Преместването на централата ще позволи на WAIPA да премине една
стъпка по-високо и да се надгради в организацията, която има висок имидж
сред държавните институции, страните, постоянни представители на тези
институции, бизнес общността и в крайна сметка да се доближава до
партньорите си. Това ще доведе до повече проекти, при които WAIPA ще
бъде основното звено за изпълнението им.
• Разработване на стратегия;
• Финансови доклад 2019;
• Бюджет за 2020/2021;
• Управителния съвет – заседание, проведено на 7 октомври 2019 г.
Варшава
• UNWTO/ Световната организация по туризъм да се присъедини като нов
член на консултативния комитет на WAIPA

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG