Вижте с какви документи да стигнем до нивите, фермите и пчелините

Вижте с какви документи да стигнем до нивите, фермите и пчелините

Как земеделските производители могат да стигнат до обектите си, които са извън населеното място става ясно от подробните съвети, публикувани днес на Фейсбук страницата на земеделския министър Десислава Танева.

Достъпът е възможен с необходимите документи

От публикацията става ясно, че до ниви, овощни градини, лозя, оранжерии и други земеделски земи, както и до животновъдни обекти, пчелини, водни обекти за отглеждане на аквакултури е напълно възможно да се осъществи достъп за извършване на необходимите мероприятия по сеитба, пръскане, почвообработка, грижи за животните, рибата и други.
За тази цел всички земеделски стопани и животновъди да се пропускат през контролно-пропускателните пунктове след:


📌Представяне на попълнена декларация (налична на интернет страницата на МВР: https://www.mvr.bg/…/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%80%D…
както и на един от следните документи:
📌 Удостоверение за регистрация по Наредба 3, като земеделски стопанин (зелено картонче). Ако не е заверено за 2020 година важи заверката и за 2019 г. или
📌Удостоверение за регистрация на животновъден обект (ферма, рибовъден обект или пчелин).
Допуска се преминаването на превозни средства, които превозват семена, посадъчен материал, торове, препарати, ветеринарно-медицински продукти, фуражи, поливна техника и др., необходими за извършване на земеделските, животновъдни и рибовъдни дейности.

Може да се ходи в областните центрове за подаване на документи

Земеделските стопани и животновъдите ще се допускат до областните центрове при необходимост от подаване на документи в ОД „Земеделие“, ОС „Земеделие“, ОД на ДФ „Земеделие“ и Областните дирекции по безопасност на храните, или при необходимост от посещаване на агро-аптеки, обекти за търговия с фуражи и ветеринарно-медицински продукти, магазини за резервни части, техника и оборудване, както и други, необходими за осъществяване на земеделската им дейност.
Всички граждани, заети в сектор „Земеделие“ при извършване на дейността си следва да спазват изискванията за социална дистанция от 1,5 – 2 метра, предупреждават от МЗХГ./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG