Продължава работата по доизграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Община Златица

Продължава работата по доизграждане на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци в Община Златица

Продължава работата по доизграждането на обект „Изграждане на компостираща инсталация и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на Община Златица, за общините Златица, Антон, Копривщица, Мирково, Пирдоп, Чавдар и Челопеч”. Започнаха изкопните работи по общата инфраструктура и се изграждат площадките и сградите на Инсталацията за предварително третиране. Доставена е и част от технологичното оборудване на инсталацията. Община Златица ще продължава да информира жителите на Средногорието за хода по изграждането на обекта.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG