Еднодневните трудови договори ще се сключват до 31 октомври 2020 г.

Еднодневните трудови договори ще се сключват до 31 октомври 2020 г.

Еднодневните трудови договори ще се сключват за повече от един ден до 31 октомври 2020 г. Това е заложено чрез новите мерки за наемане на сезонни работници, които бяха създадени в подкрепа на земеделските производители и които влязоха в сила след обнародването в Държавен вестник на новия Закон за здравето.

Според новите правила стопаните ще могат да наемат безработни лица, които получават обезщетение за безработица и такива, които получават социални помощи без тези лица да губят правото правото си на социално подпомагане.

Трудовите договори за краткотрайна сезонна селскостопанска работа се сключват за срок до 14 дни месечно, но не повече от 120 дни годишно.

Процедурата по сключването на трудовите договори за извършване на краткотрайна сезонна селскостопанска работа е облекчена и не се изисква регистрация в Националната агенция за приходите, връчване на длъжностна характеристика и оформяне на съответните документи в трудовото досие.

Общинските администрации ще координират и насочват съответния брой лица, които получават социални помощи към дейностите на територията на общината, в които в конкретен момент има най-голяма нужда от работна ръка.

Образците на трудовите договори могат да бъдат получени в съответната дирекция „Инспекция по труда“ от регистрирания земеделски стопанин или тютюнопроизводител лично или по електронен път.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG