ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

ОБЯВА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ – ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Норвежки Финансов Механизъм 2014 - 2020 година

 

Втора покана за набиране на проектни предложения (индивидуални проекти)

 

Общият размер на средствата за финансиране на индивидуални проекти по тази покана е 10,061,000 евро.

Краен срок за подаване на проектни предложения
За да отговарят на изискванията за допустимост, предложенията трябва да бъдат подадени до Иновация Норвегия чрез електронния портал, не по-късно от 4 юни 2020 г, четвъртък, 13:00 ч. българско време.

Езикът на програмата е английски, следователно всички предложения и придружителни документи трябва да бъдат подадени до Иновация Норвегия на английски език.
Официалните удостоверения и заверените годишни счетоводни отчети могат да бъдат подадени на български език.

Допустими кандидати: МСП, така както са определени в Препоръка 2003/361 на ЕС и големи предприятия, с не повече от 25% държавно участие, регистрирани като
юридически лица в България.

Кандидатът трябва да има най-малко 3 години дейност към датата на крайния срок за подаване на проектни предложения по настоящата покана.
Допустими партньори: Всяко частно или публично юридическо лице, както търговско, така и нетърговско, регистрирано като юридическо лице в Норвегия или
в България.

Минималния размер за гранта, за който се кандидатства е 200 000 евро, а максималния 1 000 000 евро.

Повече информация и всички условия за участие можете да изтеглите тук.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG