ТЪРСИ

Удължават приема на заявления за подпомагане за инвестиции в кланиците

Удължават приема на заявления за подпомагане за инвестиции в кланиците

Удължават приема на заявления за подпомагане за инвестиции в кланиците. Заявления ще се подават до 28 август 2020 г. Животновъдите могат да подават документи в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъщестяване на инвестицията по проекта.

По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходи за инвестиции, като максималният размер на помощта е в размер до 90 хил. лв. Подпомагането се предоставя под формата на капиталова субсидия за покриване на част от разходите за изграждане на стационарни кланични пунктове и/или за закупуване на мобилни такива за добив и транжиране на месо от собствени едри преживни животни (млечно и месодайно направление) и/или дребни преживни животни. Средствата ще се изплащат по банкова сметка на кандидата след доказване на целевото изпълнение на инвестицията.

Определеният бюджет на помощта за 2020 г. е сума в размер на 2 500 000 лв., който ще се разпределя до изчерпването му по реда на кандидатстване.

Кандидати по схемата могат да бъдат земеделски стопани, регистрирани по реда на Наредба нр. 3 от 29 януари 1999 г. за период от най-малко 3 (три) години назад, считано от датата на кандидатстване, с дейност по отглеждане на едри преживни животни (ЕПЖ) и/или дребни преживни животни /ДПЖ/, както и организации и групи производители, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите. Указанията за прилагане на схемата за държавната помощ и документите към нея са публикувани на интернет страницата на ДФ „Земеделие“, посочват от финансовата институция

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG