ТЪРСИ

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРЕДОТВРАТЯВА ЗАГУБИТЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА „ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА“ ОТ А1

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК ПРЕДОТВРАТЯВА ЗАГУБИТЕ НА МИНЕРАЛНА ВОДА ЧРЕЗ ВНЕДРЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА „ИНТЕРНЕТ НА НЕЩАТА“ ОТ А1
А1 въведе първото по рода си решение в страната за измерване и дистанционен мониторинг на минерална вода в Община Казанлък. То е базирано на „Интернет на нещата“ и използва стандарта Narrowband-IoT (NB-IoT). Чрез него Община Казанлък разполага с комплексна система за следене консумацията от водоизточника до крайния потребител и контрол и предотвратяване на загубите в реално време. Така се повишава ефективността на работата на представителите на местната администрация, тъй като се увеличава точността на измерването. Благодарение на високотехнологичната система отпада човешкият фактор по отчитането на консумацията на минерална вода и се свеждат до минимум рисковете от кражба или загуба на вода, добита от минералните извори в региона.
Решението на А1, въведено в Община Казанлък, включва достъп до платформа и уеб базиран софтуер за мониторинг и управление на данните. Системата осигурява разпределение на разхода на вода между предварително зададени часови интервали, както и мониторинг и анализ на тенденциите при изменение на потреблението. Представителите на общината получават таблично и графично представяне на ключови показатели, както и експорт на данните в текстови, графични и снимкови формати. Решението предоставя широк набор от индивидуализирани аларми и възможности за известяване по имейл и със SMS.
Решението, въведено в Община Казанлък, е част от портфолиото от технологични решения на А1 в сферата на „Интернета на нещата“, като интелигентното видеонаблюдение, мониторинг на консумацията на вода в индустриални мащаби, контрол на въздуха, управление на отпадъци, интелигентно осветление и умно паркиране. При тях А1 залага на технологичния стандарт Narrowband-IoT (NB-IoT) заради множеството му предимства - по-добро покритие, по-дълъг живот на батериите (до 5 години), оптимизиран пренос на данни и висока сигурност на връзката. За разлика от другите стандарти за изграждане на мрежи от типа „Интернет на нещата“ (IoT), като LoRA, използваният от А1 стандарт NB-IoT позволява изграждане на мрежа от голям брой смарт устройства, които обменят информация помежду си в реално време.
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG