ТЪРСИ

Кметовете Цветанка Йотина и инж. Алекси Кесяков ще ръководят Регионалното сдружение на общини Средногорие

Кметовете Цветанка Йотина и инж. Алекси Кесяков ще ръководят Регионалното сдружение на общини Средногорие

На свикано извънредно общо събрание на СНЦ „Регионално сдружение на общини Средногорие” на 20 ноември в Община Чавдар при дневен ред:

  • Освобождаване на управителния съвет и избор на нов управителен съвет на сдружението и определяне на мандата му;
  • Освобождаване на председателя и заместник-председателя на управителния съвет и избор на нови председател и заместник-председател на сдружението;
  • Освобождаване на контрольора и заместник-контрольора на сдружението и избор на нови контрольор и заместник-контрольор
  • Пререгистрация на сдружението в ТРРЮЛНЦ;

След проведеното гласуване за председател на Регионално сдружение на общини Средногорие е избрана Цветанка Йотина, кмет на община Мирково. За зам.-председател е избран инж. Алекси Кесяков, кмет на община Челопеч.

Досегашен председател на сдружението бе доайенът на кметовете в България – г-н Пенчо Геров.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG