Започна работа по създаване на „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица

Започна работа по създаване на „Фонд за подкрепа и насърчаване на микро, малък и среден бизнес в общините Челопеч, Чавдар и Златица
През месец декември бяха проведени поредица от виртуални срещи с представители на общинските съвети и администрацията в трите общини.
Първата работна среща по пилотния проект се проведе в края на  декември. Целта на проекта е да насърчи устойчивото развитие на региона чрез стимул за предприемачеството и нови работни места в общините Чавдар, Челопеч и Златица.
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG