СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МАЛКИ ФИРМИ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА

СТАРТИРА КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА  МАЛКИ ФИРМИ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА

Стартира кандидатстването по процедура за подбор на проекти „Подкрепа за малки  предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.

 

Целта на процедурата е осигуряване на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв. за 2019 г., за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 78 233 200  лв. Размерът на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 50 000 лв. като помощта е 100% и не се изисква съфинансиране от кандидатите. Предоставените по процедурата средства за оборотен капитал следва да бъдат използвани за покриване на текущите оперативни разходи на кандидатите.

 

Допустимите кандидати трябва да отговарят на изискванията за малко предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия, да са реализирали оборот  за 2019 г. равен на или надвишаващ 500 000 лв. и в продължение на три месеца през последната една година да са регистрирали средноаритметичен спад в оборота си от поне 20% спрямо оборота за същите три месеца на 2019 г. Също така, допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са само кандидати, които имат минимум две приключени финансови години (2018 г. и 2019 г.) преди датата на обявяване на процедурата, в рамките на които да са извършвали стопанска дейност.

 

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16:30 часа на 15 март 2021 година, кандидатстването е изцяло електронно чрез системата ИСУН 2020.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG