ТЪРСИ

Община Горна Оряховица стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Горна Оряховица стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Община Горна Оряховица стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата. Процедурата цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.
По този начин се дава увереност на младите хора и децата от община Горна Оряховица, че тяхното мнение е важно и то ще бъде взето предвид от всички ангажирани страни, гарантиращи правата на децата.
Община Горна Оряховица отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата, както следва: 

  1. членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл. 171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;
  2. представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;
  3. представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/ доброволци в социални услуги за деца;
  4. индивидуални кандидатури.
  5. Документите на кандидатите – формуляр и мотивационно писмо по образец, се подават в Община Горна Оряховица в срок от 08 април до 24 май 2021 г., всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа, в сградата на Общинска администрация – Горна Оряховица, пл. „Георги Измирлиев“ № 5, Център за информационно, административно обслужване и други услуги за граждани (ЦИАОДУГ) или на официалната електронна поща на Община Горна Оряховица obshtina@g-oryahovica.bg.
 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG