ТЪРСИ

Конкурс „За нашите родители“

Конкурс „За нашите родители“

В условията на продължаващата пандемия от COVID-19 Фондация „BCause: в помощ за благотворителността“ обявява конкурс „За нашите родители“. Цел на конкурса е да подкрепим граждански организации, които работят с хора от третата възраст - над 65 години, в следните направления:
 

1. Достойни старини: хуманитарна помощ и ежедневни нужди

- храна, битови консумативи

- домашни помощници

- медицински прегледи
 

2. Активни старини: социализация и разнообразие на ежедневието

- връзка с други поколения

- културни и образователни занимания


Максимална сума на проектите – до 2500 лв., като в конкурса ще одобрим до 7 проекта.

В конкурса няма да подкрепим закупуване на народни носии, подновяване на читалищна материална база, пътни за фестивали.
Режийните разходи за изпълнението на дейностите не бива да надхвърлят 10% от общата сума.

Могат да кандидатстват организации, регистрирани в обществена полза, читалища, училища.

Критерии за одобрение: ясна идея и цел на проекта; добро познаване на целевата група – социален статус, потребности; реалистични дейности, график, резултати; реалистичен и обоснован бюджет; екип с ясно описани задачи в пряката работа с целевата група.
 

Важно: кандидатите трябва да предвидят спазване на противоепидемичните мерки при изпълението на проектите.


Организациите могат да кандидатстват в срок до 21.04.2021 г. Резултатите ще бъдат обявени на 28.04.2021 г.

Срок за изпълнение на проектите – от 3 до 6 месеца, като начална дата може да е 5 май 2021 г.

Кандидатстването може да бъде само онлайн с изпращане на кратък формуляр, бюджетна таблица и обосновка на lucy@bcause.bg 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG