Стели Джамбазова, председател на Българския младежки Червен кръст, за мисията на организацията и инициативите, с които отбелязва годишнината

Стели Джамбазова, председател на Българския младежки Червен кръст, за мисията на  организацията и инициативите, с които отбелязва годишнината

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е една от онези организации, с които България се гордее. С дългогодишни традиции, постоянно развиваща се, изтъкана  от желанието и амбициите на младото поколение за по-добър заобикалящ ни свят. Българският Червен кръст (БЧК) става част от Международното движение на Червения кръст и Червения полумесец през 1885 година. Страната ни е 19-а в света, учредила през 1878 година свое национално червенокръстко дружество, а от 1 март 1884-а българското правителство формално се присъединява към Женевската конвенция. Официално Младежкото червенокръстко движение е основано през 1921 година. Българският Червен кръст, заедно с младежкото си движение, е автономна организация, която подпомага държавата в хуманитарната област, в подготовката за действия при военно положение, военни конфликти и бедствия, за опазване и укрепване здравето на населението и за възпитанието му в дух на висока нравственост, милосърдие и благотворителност.

Националното събрание на БМЧК е върховният орган на организацията. На него присъстват делегати от 28-те областни структури. На всеки 2 години Националното събрание избира своето ръководство в лицето на председател, членове на Изпълнителния съвет и съветник по съответствието. БМЧК се състои от 28 областни организации, които са съставени от местни клубове. Младите доброволци работят в клубове, организирани в учебните заведения (училища, университети), по местоживеене и по интереси. БМЧК осъществява програми за обучение, дейности и услуги сред децата и младежите в приоритетните области – намаляване на социалната и здравната уязвимост на децата и младежите, обучение по първа долекарска помощ, оказване на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа, превенция на рисковото сексуално поведение и зависимостите, здравна просвета и насърчаване на здравословния начин на живот, разпространение на идеите и принципите на червенокръсткото движение, развитие на доброволчеството, социално-помощна дейност и застъпничество за правата на децата и младежите от рискови групи и/или настанени в социални институции и други.
 

По случай  100-годишнината на Българския младежки червен кръст разговаряме с новоизбрания председател Стели Джамбазова.

 

- Как с няколко думи бихте описали БМЧК днес?

Aко трябва да опиша Българския младежки червен кръст с едно изречение, то би било: организация, в която хиляди млади, дейни и амбициозни хора са обединени в една-единствена кауза –да помагат, да разпространяват и умножават доброто около себе си.

 

- Как изглежда Вашата годишнина във факти и цифри?

Сто години наистина не е малък период от време, така че няма как със сигурност да бъде определен общият брой хора, които са преминали по един или друг начин през организацията. Тенденцията, която се задържа в последното десетилетие обаче, е доброволци и членове на организацията да бъдат приблизително 7000 млади хора между 14 и 29-годишна възраст в цялата страна. През изминалия мандат – 2019-2020 година – имахме 2010 доброволци и 4800 членове, разпределени в 268 клубни структури във всички 28 области. Имаме членове, които се запазват за много дълъг период, някои пък идват за по-кратко. Последното се забелязва повече в малките населени места, в които липсва висше учебно заведение и след като доброволците навършат пълнолетие, заминават за друг град или друга държава и им е по-трудно да продължат доброволческата си дейност. Въпреки това част от тях продължават да подкрепят организацията и да се включват в дейностите на БМЧК, макар и дистанционно.

БМЧК работи в четири основни направления. Първото е „Активно включване в социална среда“, което обединява всички дейности, свързани с работа с деца и млади хора и най-различни благотворителни инициативи. През последните две години успяхме да достигнем до над 81 000 души, като тук се включва както пряката ни работа с деца и млади хора, така и онлайн инициативи, защото през изминалата година голяма част от дейностите ни се прехвърлиха в онлайн пространството.

Второто направление е „Здравната програма на БМЧК“, която обединява всички теми на здравна тема като превенция на зависимост, превенция на ХИВ/СПИН, здравословен начин на живот и други, при които успяхме да достигнем до близо 150 000 души.

Следващото направление, с което и най-често ни свързват като младежка организация, е „Първа помощ“ – в него се включва както самото оказване на първа помощ на пострадали, така и оказването на първа психологична помощ и психосоциална подкрепа. През изминалия мандат достигнахме до 134 000 души в това направление.

Последното направление е „Хуманитарно образование“, което обединява в себе си както разпространяването на хуманитарните принципи на организацията, така и изграждането на култура на толерантност и недискриминация при младите хора, при което достигнахме до 65 000 души.

Общо за последните две години достигнахме до близо 400 000 души.

 

-Как млад човек може да се присъедини към регионалния си клон и какви са изискванията, на които трябва да отговаря?

Присъединяването е лесно. Единственото, което човек трябва да направи, е да отиде на място в офиса на областната структура на организацията. Адресите на всички тях могат да бъдат намерени на официалните сайтове на БЧК или БМЧК. Другата възможност е да пишат в официалните профили на структурите в социалните мрежи. След това доброволците или щатните специалисти ще ги информират кога е следващата среща между доброволците и ще ги поканят да присъстват, за да се запознаят по-отблизо с дейността на организацията.

Изискването е да сте на възраст между 14 и 29 години, като младежи, които не са навършили 14 години, могат да се запишат в т. нар. клубове „Приятели на БМЧК“, които също участват в различни инициативи. След като навършат нужната възраст, ще станат пълноправни членове на организацията.

Първото обучение, през което новопостъпилите преминават, е по темата „Общи знания“. Там доброволците се запознават със създаването и основателя на движението, структурата на организацията, основните компоненти, както и дейностите на БЧК и БМЧК. След това, в зависимост от интересите им, могат да си изберат в кое направление искат да се развиват и да преминават допълнителни обучения, с които да обогатят познанията си. Характерното за нас е, че имаме четиристепенна обучителна система. При придобито 1-во ниво имате право да водите лекции, изнесени уроци и др. пред граждани. При 2-ро ниво по дадена тема вече притежавате по-обширни знания и може да предадете наученото чрез провеждане на обучения за други доброволци, а при 3-то и 4-то ниво се превръщате в национален обучител по темата.

От 2020 година БМЧК има и безплатни онлайн курсове за обучение, част от електронната система на БЧК, които всеки може да премине напълно безплатно и да придобие базови познания по различни теми.

Ние от БМЧК вярваме, че колкото по-рано децата и младите хора се срещнат с доброволческите инициативи, било то на нашата или друга неправителствена организация, то толкова по-голяма е възможността да продължат да се занимават с такъв тип дейности за дълъг период от време. Това е и една от целите ни като младежка организация, а отнасяйки се за процента доброволци – не мога да кажа конкретен такъв. Въпреки това, някак естествено, част от доброволците на БМЧК се прехвърлят и в БЧК, като дори имаме примери за доброволци на организацията, които избират Българския Червен кръст и като възможност за професионално развитие.

 

-Кои са актуалните инициативи, върху които работите в момента на национално ниво?

Актуалните инициативи в момента са насочени към отбелязването на 100-годишнината ни. През следващата седмица ни предстои национална кампания „Умножи доброто 2.0“, във връзка с 12-и август – Международния ден на младежта. На 22 април, по повод Деня на Земята, проведохме първото издание на кампанията „Умножи доброто“, с което дадохме и символичен старт на отбелязването на 100-годишнината на организация чрез засаждане на 100 дръвчета в цялата страна. Избрахме именно това да бъде първата ни национална кампания, защото няма по-хубав начин да започнем отбелязването от това да оставим след себе си нещо, което ще остане дълго в бъдещето след нас. Второто издание на кампанията, което предстои следващата седмица, ще включва най-различни инициативи, акции и занимания, с които да се представят дейностите на организацията по интересен начин. Целта ни е да запознаем общността с това, какво правим в БМЧК и разнообразието от дейности, които изпълняваме.

Следващата инициатива, която стартира съвсем скоро, е фотографският конкурс  Human-и-ти, чиято идея е да провокира фотографите да споделят вдъхновяващи истории за доброто, за хуманността, подкрепата и съпричастността, които оцеляват и се адаптират към дигиталния свят.

Другото, което ни предстои, е традиционната ни Академия за доброволци, която ще се проведе от 3 до 10 септември в област Варна. Това е и първото ни физическо събитие, в което, ако разбира се ситуацията позволява, ще съберем доброволци от цялата страна за първи път от година и половина насам. Там те ще преминат обучение по една от следните теми/направления: Лидерство и младежко овластяване, Активно включване в социална среда, Хуманитарно образование.

В началото на следващия месец, на 5-и септември, в Морската градина във Варна, ще проведем т. нар. „БМЧК фест“, по време на който ще запознаем гражданите с дейностите на организацията, ще има подготвени занимания и игри за най-малките, ще може да се види на живо демонстрация на Младежкия авариен екип на БМЧК-Варна, както и множество други интересни и полезни неща.
 

БМЧК е разпозната със своята благотворителност и желанието си да помага на децата и младите хора – точно това е и причината, поради която избрахме фондонабирателния елемент на нашата годишнина да бъде именно за фонд „Добротворчество“ към БМЧК, предназначен за подпомагане на уязвими деца и младежи чрез различни творчески и образователни дейности.

Голяма част от инициативите и направленията, в които работим и споменах по-рано, се реализират от години. Една от дейностите, които изпълняваме ежегодно, когато обстановката ни позволява, са ежегодните състезания на екипите по първа помощ. Състезанията се редуват– едното от тях е насочено към членовете на Младежки аварийни екипи, функциониращи в  20 области в страната, а другото към т.нар. на Ученически екипи по първа помощ (УЕПП), в които се включват деца от 12 до 14 години. Често се наблюдава и тенденцията, че голяма част от участниците в УЕПП стават доброволци и членове на БМЧК.

Ако трябва да обобщя, това, което се реализира от създаването на организацията от 1921 година до днес, е желанието на хиляди доброволци в страната да помагат на другите и да разпространяват хуманитарните принципи на организацията.

 

-Разкажете ни за инициативи през годините, с които се гордеете?

През 2011 година БМЧК спечели Световната младежка награда на Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, което е голямо признание. Тя се присъжда веднъж на две години на една младежка структура измежду всички национални дружества, които през 2011-а са наброявали 186. Причината да спечелим е проектът „Заедно за по-добър живот“, който бе насочен към изграждане на култура за толерантност и недискриминация у младите хора.

Гордеем се и с това, че за трети пореден път получихме статут на национално представителна младежка организация по смисъла на Закона за младежта, като в момента сме една от двете организации, притежаващи този статут в страната.

През 2019 година бяхме удостоени и с наградата в категория „Доброволческа организация“ в конкурса „Мисия доброволец – (Не)възможна“, организиран от Министерството на младежта и спорта.

Но може би най-голямото постижение, с което аз лично се гордея в качеството си на председател на БМЧК, е че продължаваме да съществуваме вече цели сто години, въпреки трудностите, с които се сблъскваме, и имаме над 7000 млади, активни и амбициозни доброволци, които са готови ежедневно да помагат на нуждаещите се, да бъдат в полза на общността и да разпространяват доброто около нас.

 

-Как се включи организацията в плза на обществото по време на пандемията от Covid-19?

Пандемията много ни изненада като организация, но успяхме бързо да адаптираме дейността си спрямо ситуацията, в която бяхме поставени. Ежедневно стотици пълнолетни доброволци доставяха храна, лекарства и продукти от първа необходимост на най-нуждаещите се – самотните възрастни хора – в продължение на няколко седмици, още при първия локдаун през март 2020-а.

Проведохме и многобройни онлайн инициативи и кампании, с които предоставяхме на обществото достоверна информация за пандемията от източници като Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец, Световната здравна организация, Министерството на здравеопазването и други.

Отново бяхме до хората и им оказвахме подкрепата, от която имаха нужда, макар и по малко по-различен начин, съумяхме от негативното, което ни сполетя, да извлечем позитивното и да открием нови начини, по които да извършваме традиционните си дейности./ngobg.info

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG