Вижте откъде малките стопани могат да научат за финансиране в земеделието

Вижте откъде малките стопани могат да научат за финансиране в земеделието

Малките и средните земеделски стопани могат да получат повече информация за мерките в рамките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) чрез Национална селска мрежа (НСМ) и Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), съобщиха от ДФ “Земеделие“ след брифинг във ведомството. Национална селска мрежа организира събития и представя по какъв начин трябва да се подготвят проектите, какви са изискванията на съответната мярка, и по всеки въпрос от ведомството са се ангажирали с присъствие, с участие на експерти. Отделно от това от ДФЗ се обучават експерти на НССЗ, която безплатно подготвя проекти на малките земеделски стопани, представят се какви са всички мерки и подмерки, какви са изискванията по процедура ПМС 160, така че навсякъде, където се установи, че има някакъв проблем, някакво неразбиране, се търси начин да се стигне с информация до максимален брой хора, допълват от ДФЗ. НССЗ има офиси във всяка една община от страната, НСМ провежда постоянно такива информационни събития и чрез тях се търси начин да се достигне до малките и средните земеделски стопани.

За малките и средни земеделски стопани, които по дефиниция използват площ до 10 ха и имат икономически размер от 2 хил. до 7999 евро има създадена Тематична подпрограма за развитие на малките стопанства към ПРСР, уточняват от ДФЗ.

По данни на земеделското министерство броят на земеделските стопанства, към които е насочена Тематичната подпрограма, е 85 770 стопанства, които представляват над 23% от всички ферми в страната./agrozona.bg

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG