ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЧЕСТВАНИЯТА ЗА ЙОРДАНОВДЕН ПО ПРОЕКТ „ХАРМАНЛИ – КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“ BG06RDNP001-19.017-0003-C01

ОРГАНИЗИРАНЕ, ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ НА ЧЕСТВАНИЯТА ЗА ЙОРДАНОВДЕН ПО ПРОЕКТ „ХАРМАНЛИ – КУЛТУРА, ТРАДИЦИИ И ОБИЧАИ“ BG06RDNP001-19.017-0003-C01

На 06.01.2022г. се проведе тържествен ритуал по ваденето на Светия кръст по повод християнския празник Йордановден.

Това е денят, в който Йоан Кръстител кръщава в река Йордан Исус Христос.

Мъжкото ледено хоро на Богоявление (Йордановден) е едно от най – очакваните и атрактивни събития в Харманли. Ритуалът се прави за здраве. Хората казват, че който е нагазил в ледената вода не се е разболял, него настинка не го лови. А ако във водата има лед, то годината ще бъде здрава и добра за хората. По традиция в реката влизат само мъже, облечени в  народни носии. Участвалите над 50 момчета и млади мъже бяха облечени в народни носии, закупени по Дейност 3 по проекта.

Литийното шествие в чест на празника се водеше от камерен състав на „100 каба гайди“ със солист Аглика Каменова, който огласи гр. Харманли с народна музика и направи празника още по български.

На ритуала присъстваха г-жа Мария Киркова, кмет на Община Харманли, г-н Йордан Малинов, председател на Общински съвет гр. Харманли, г-жа Валентина Димулска, зам. кмет на Община Харманли и г-жа Цонка Малева, секретар на Община Харманли.

Традиционният тържествен водосвет бе отслужен от Архиерейски наместник отец Живко и отец Максим.

Кметът Мария Киркова поздрави всички именници и участници в мъжкото ледено хоро, на които благодари за това, че съхраняват традициите и ни зареждат с емоцията и духа на българското: „Бъдете благословени и нека тази вода отмие всички проблеми и ни донесе много здраве и късмет.“,  каза тя.

Проектът BG06RDNP001-19.017-0003 – „Харманли – култура, традиции и обичаи“ е финансиран по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020г., съфинансирана от европейския земеделски фонд за развитие на селските райони към Стратегията за водено от общностите местно развитие на сдружение „МИГ Харманли“, финансиран по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“, мярка 19 „ВОМР“.

Целта на проекта е да се създадат условия за развитие на туризма и свързаното с него опазване, съхранение и популяризиране на нематериалното културно наследство на територията на МИГ Харманли. С реализирането на проекта ще се даде възможност б=на самодейни групи и от съседни населени места да представят характерните за тях оби1аи и културни традиции. Проектът е изцяло насочен и към младите хора, които ще имат възможност да се докоснат до „живите човешки съкровища“, определящо историческата и културна идентичност на община Харманли.

Общата стойност на проекта възлиза на 39 115,99 лв. със срок на изпълнение от 31.03.2020г. до 31.03.2023г.

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG