ОВОС за инвестиционно предложение изготви Община Хаджидимово

 ОВОС за инвестиционно предложение изготви Община Хаджидимово

На основание чл. 6, ал.10,т.1  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда ( Наредба за ОВОС) Община Хаджидимово изготви информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС  за предложение „Оползотворяване на отпадъци с кодове и наименование от група 17 Отпадъци от строителство и събаряне на площадки, разположени на територията на област Благоевград”

 

Информацията е достъпна на интернет страницата на общината и на  информационното табло в сградата на община Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, ул. „Димо Хаджидимов „ № 46, община Хаджидимово  в продължение на 14 (четиринадесет) дни, всеки работен ден в периода от 13.06.2022 г. – 27.06.2022 г.

  

Становища, мнения или възражения относно реализацията на инвестиционно предложение се приемат в срок от 14 дни, след датата на публикуване на обявата в :

- МОСВ – На адрес: гр. София, бул. „Кн. Мария Луиза“ № 22

- Община Хаджидимово на адрес: гр. Хаджидимово, ул. „Димо    Хаджидимов“ № 46 .

 

 
Прибави коментар
   
Име * : 
Град :
Коментар * : 
 
Прибави
 
 

WebDesignBG